Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

Blue SKILLS

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt je bio usmjeren na jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava ...

Više o projektu

SOS – Surađuj i ostvari sebe

Naziv: SOS – Surađuj i ostvari sebe

Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA ...

Više o projektu

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Projektom PEPSEA nastojao se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno ...

Više o projektu

Hives - High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Opći ciljevi projekta HIVES (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The ...

Više o projektu

Adriawealth

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projektom se realizirala Studija izvodljivosti koja se bavi isprepletanjem 5 ključnih područja partnerskih projekata, a to su:&...

Više o projektu

MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastojao je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali ...

Više o projektu

Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Naziv:  Inkluzija korak bliže druš...

Više o projektu

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Cilj projekta ADRIREEF bio je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

<...

Više o projektu

ON TIME- PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer

Glavni cilj projekta ON TIME bio je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.

Naziv: ON TIME - PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt ...

Više o projektu

LAB-OP - Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Glavni cilj projekta bio je modernizacija infrastrukture i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadogradnju infrastrukture u području laboratorijske dijagnostike implementacijom PTS i LIS sustava.

Naziv: ...

Više o projektu

HOLISTIC

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) nositelja Splitsko-dalmatinske županije, odabran je za financiranje u ...

Više o projektu

Moje zdravo dijete-MZD

Cilj projekta bio je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i ...

Više o projektu

BEE Promoted – Promocija pčelarstva

Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BIH 2007.-2013.

Opći cilj projekta je bio da se doprinese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim ...

Više o projektu

STEP FORWARD – A step forward in strengthening capacities of Zadar County Local Partnership for Employment

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond

Opći cilj projekta STEP FORWARD je bio doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih ...

Više o projektu

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Cilj projekta bio je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

...

Više o projektu

ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses

Cilj projekta ADRION 5 SENSES je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, teksture, mirise, gastronomske osobitosti ovog ...

Više o projektu

SMART COMMUTING

Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING poticao ...

Više o projektu

Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Opći cilj projekta je bio podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima ...

Više o projektu

RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

Projektom RUINS nastojalo se udahnuti „novi život“ srednjovjekovnim ruševinama i to modernim načinom upravljanja uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Odabrana srednjovjekovna ruševina kao pilot lokacija u gradu Zadru bila je crkva ...

Više o projektu

Otočka žena

Cilj projekta bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području ...

Više o projektu