Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija.

Uz to, Agencija upisuje razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordinira upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata, provjerava i prati stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata.

Za pomoć u pripremi razvojnih projekata Agencija ZADRA NOVA Vam stoji na raspolaganju. Za pomoć se možete obratiti putem obrasca Kontakta ili dostavom svoje projektne ideje kroz obrazaca OD PROJEKTNE IDEJE DO EU SREDSTAVA.