HOLISTIC

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) nositelja Splitsko-dalmatinske županije, odabran je za financiranje u okviru prekograničnog programa IPA Adriatic. Provedba projekta započela je 1. listopada 2013. godine, a trajat će do 31. ožujka 2016. godine. Projekt se fokusira na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa, s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politike i aktivnosti na smanjenju šteta s kojima se suočava jadransko područje.

Projekt se provodi u partnerstvu 18 partnera iz 8 država. Projektne aktivnosti uključuju uspostavu i opremanje županijskog operativnog centra za nadzor i intervencije te postavljanje sustava za rano otkrivanje požara. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.363.801,29 EUR.