Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

– RIVA LIBURNA d.o.o. Zadar, Maka Dizdara 48, 23000 Zadar

– IMPELINEKS d.o.o. Zadar, Ferde Livadića 2, 23000 Zadar

– AŠIBO d.o.o., Don Ive Prodana 7, 23000 Zadar

– UP d.o.o., Čukovice 49, 23206 SukošanPravilnik o jednostavnoj nabavi

2.3.3.1. Kriteriji isključenja kod sudjelovanja u postupcima nabave i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

2.4.14. Etičke klauzule

 

Plan nabave 2020.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Plan nabave Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za proračunsku godinu 2020. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Planovi nabave.