Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

– IMPELINEKS d.o.o. Zadar, Ferde Livadića 2, 23000 ZadarDokumentacija


Planovi javne nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Plan nabave Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za proračunsku godinu 2019. i 2020. i sve njihove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Planovi nabave.Registri ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za proračunsku godinu 2019. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Registri ugovora.
Arhiva