Agencija kontinuirano prati i obavještava potencijalne podnositelje o otvorenim natječajima, priprema projekte od lokalnog i regionalnog značaja, te pruža tehničku pomoć tijelima javne vlasti iz Zadarske županije u  pripremu i provedbu projekata. ZADRA NOVA već preko 10 godina priprema i provodi projekte financirane sredstvima EU-a.

Institucionalni okvir i struktura ESI fondova

 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

asfasfsa

Organigram