SOS – Surađuj i ostvari sebe

Naziv: SOS – Surađuj i ostvari sebe

Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partner/i: Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar

Uloga Agencije ZADRA NOVAVodeći partner

Ukupna vrijednost projekta1.925.883,68 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Fond: Europski socijalni fondAktivnosti:Kroz projekt će se održati niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a koje će biti usmjerene na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji će se s funkcioniranjem tržišta rada  poznati već u završnim razredima. Između ostalog, radit će na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te će se razviti Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti potaknuti će se na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla.

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. - 14. srpnja 2020.

SOS