MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastojao je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa.

Naziv: MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Vodeći partner: Regija Marche (Italija)

Partner/i: University of Camerino- Sveučilište u Camerinu, Municipality of San Leo – Općina San Leo, Municipality of Riccia – Općina Riccia, Molise towards il 2000 – Molise prema 2000, University of Zadar – Sveučilište u Zadru, Zadar County Development Agency ZADRA NOVA – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Authority for the Management of Parks and Biodiversity- Romagna – Javna ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikošću - Romagna, AZRRI- Agency for Rural Development of Istria LTD. Pazin – AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner

Ukupna vrijednost projekta: 2.218.069,31EUR

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva: 1.885.358,88 EUR

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Cilj: Cilj projekta MADE IN-LAND bio je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija.

Aktivnosti: Projektne aktivnosti uključivale su lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima se razvijao teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirala se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština. Aktivnosti projekta - suradnja s lokalnim dionicima kroz okupljanje Lokalnih odbora, izrada prekogranične Strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog Plana, razvoj i provedba 3 Pilot aktivnosti (Eko muzeji, Informacijski centri, Brend), kapitalizacija projektnih postignuća kroz edukacije i radionice te općenite aktivnosti upravljanja projektom i komunikacije projektnih aktivnosti.

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2022.

Poveznica: Projekt MADE IN-LAND

Letak projekta: MADE IN-LAND letak

Infografika projekta: MADE IN-LAND infografika

 

MADE IN LAND