ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Cilj projekta ADRIREEF bio je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Naziv: ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Vodeći partner: Općina Ravenna, Italija

Partner/i: Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjeluje još 9 partnera iz Hrvatske i Italije

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner

Ukupna vrijednost projekta: 2.814.830,00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva: 2.392.605,50 EUR

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Cilj: Cilj projekta bio je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Aktivnosti: Projekt je rezultirap sljedećim opipljivim rezultatima: kartom postojećih grebena u Jadranskom moru i njihovom klasifikacijom; identifikacijom dostupnih tehnologija i instrumenata s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; identifikacijom morskih područja koja se mogu koristiti za izvođenje određenih ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); izrađenim smjernicama za ključne sudionike iz sektora plave ekonomije i kodeksom ponašanja u turističkom sektoru; izrađenim Bijelim dokumentom za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2018. - 30.11.2021.

Poveznica: Projekt ADRIREEF Facebook

ADRIREEF