Hives - High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Opći ciljevi projekta HIVES (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area) bili su podržati evoluciju Jadranskog područja u inovacijski prihvatljiv i inteligentni ekosistem te ojačati kapacitete za istraživanje i inovaciju, kao i poticati inovacije u malim i srednjim poduzećima.