SMART COMMUTING

Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING poticao je koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih područja uključujući općine okolnih područja i tvrtki javnog prijevoza.

Naziv: SMART COMMUTING

Vodeći partner: Grad Rimini (Italija)

Partner/i: Uz Agenciju ZADRA NOVA, na projektu ue sudjeloalo još osam partnera iz Italije, Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske.

Ukupna vrijednost projekta: 1.555.337,00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Program Europske teritorijalne suradnje: Interreg Središnja Europa 2014. -2020.

Cilj: Smanjenje onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća kroz koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih područja.

AktivnostiRazličite zajedničke akcije – SWOT analiza, institucionalna platforma na funkcionalnoj urbanoj razini, obuka i usavršavanje ljudskih resursa, pilot aktivnosti – podržavale su očekivane promjene koje u se sastojale od povećanja kapaciteta javnog sektora koji su sudjelovali u planiranju održive mobilnosti, u kombinaciji s nekim konkretnim rješenjima, kako bi funkcionalna urbana područja (FUA) centralne Europe bila oslobođena od ugljika

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2017. - 30. studeni 2020.

Poveznica: Projekt SMART COMMUTING

 

SMART COMMUTING