Blue SKILLS

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt je bio usmjeren na jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava na jadranskom području. Aktivnosti su bile usmjerene na učinkovitu komunikaciju između obrazovnog sustava i proizvodnog sektora, počevši od školskog sustava pa sve do sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, osobito u sektorima nautičkih i pomorskih tehnologija te turizmu.