Provedeni projekti

Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Transnacionalni program MEDITERAN Cilj projekta je bio ocijeniti učinkovitost nacionalnih alata i metoda za primjenu energetske učinkovitosti u obnovi javnih zgrada i otvorenih prostora. Dio projekt bilo je i eksperimentiranje kroz pilot studije za najčešće tipove javnih…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja Cilj projekta je bio demonstrirati i promovirati održivo korištenje vapnenačkog kamena duž Jadranske obale.
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Transnacionalni program suradnje Jugoistočna Europa (SEE) Cilj projekta GuardEn je bio razvoj integriranog pristupa izrade i provedbe lokalnih strategija u svrhu prevencije onečišćenja tla i voda te rehabilitacije onečišćenih područja.
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA IIIc – Regionalna konkurentnost Cilj projekta COWORKING ZADAR – suradnjom do inovacija je bio potaknuti razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te povećati konkurentnost mikropoduzetnika Zadarske županije. Projekt će kroz pokretanje coworking prostora koji odgovara potrebama korisnika, povećati…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) započela je 1. studenog 2013. godine i trajala je do 31. ožujka 2016. godine. Posebni cilj projekta HERA je…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013. Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013. Dvogodišnja provedba…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci Primarni cilj I-CIA MSP projekta je bio poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Litvi, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj, podržavajući osoblje u području kompetitivne…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje gospodarskih aktivnosti.
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.” Opći cilj projekta je bio podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba s oštećenjem sluha. Specifični cilj projekta je bio osnažiti…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond Opći cilj projekta STEP FORWARD je bio doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta je bio doprinijeti jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BIH 2007.-2013. Opći cilj projekta je bio da se doprinese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim poduzećima i njihovoj promociji u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Projekt „Promocija Pčelarstva“ provodio se…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) nositelja Splitsko-dalmatinske županije, odabran je za financiranje u okviru prekograničnog programa IPA Adriatic. Provedba projekta započela je 1. listopada 2013. godine, a trajat će…