Provedeni projekti

Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja Projektom se realizirala Studija izvodljivosti koja se bavi isprepletanjem 5 ključnih područja partnerskih projekata, a to su: prirodna i kulturna baština, turizam, umjetnost i film, te nove energije. Kako bi se implementirali rezultati kapitalizacije napravljena je…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja Projekt je bio usmjeren na jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava na jadranskom području. Aktivnosti su bile usmjerene na učinkovitu komunikaciju između obrazovnog sustava i proizvodnog sektora,…
Objavljeno u Provedeni projekti
Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja Opći ciljevi projekta HIVES (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area) bili su podržati evoluciju Jadranskog područja u inovacijski prihvatljiv i inteligentni ekosistem te ojačati kapacitete…
Objavljeno u Provedeni projekti
Projekt SMILE bio je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.   Naziv: SMILE - FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region Partner/i: U provedbu projekta bilo je…
Objavljeno u Provedeni projekti
Cilj projekta ADRION 5 SENSES je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, teksture, mirise, gastronomske osobitosti ovog transnacionalnog područja. Naziv: ADRION 5 SENSES - Building the ADRION…
Objavljeno u Provedeni projekti
Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING poticao je koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih područja uključujući općine okolnih područja i…
Objavljeno u Provedeni projekti
Projekt „Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ bio je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području…
Objavljeno u Provedeni projekti
Naziv: SOS – Surađuj i ostvari sebe Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Partner/i: Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar Uloga Agencije ZADRA NOVA: Vodeći partner Ukupna vrijednost projekta: 1.925.883,68 HRK Intenzitet potpore: 100% Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali…
Objavljeno u Provedeni projekti
Cilj projekta ADRIREEF bio je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Naziv: ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue…
Objavljeno u Provedeni projekti
Projekt MADE IN-LAND nastojao je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom…
Stranica 6 od 6