EDIC Zadar

Informacijski centar Europe Direct Zadar kao dio europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC) rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s  ostalim centrima u Hrvatskoj, služio je kao glavno informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjavao i podupirao rad Predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta. Partneri na projektu bili su Zadarska županija i Europska komisija, dok je projekt provodila Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Naime, Zadarska županija i Agencija ZADRA NOVA sklopile su 19. prosinca 2019. godine ugovor o projektnoj suradnji čiji je predmet usluga stručne suradnje na projektu.

Inicijalno planirano vrijeme provedbe projekta bilo je od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, no kako je pandemija bolesti COVID-19 usporila realizaciju planiranih aktivnosti mreže EDIC Centara na razini EU te se kasnilo s objavom poziva za nastavak financiranja rada Centra, provedba postojećeg projekta je dodatkom ugovora između Zadarske županije i Europske komisije bila produljena do 30. travnja 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.035.000,00 HRK, uz maksimalnu stopu sufinanciranja u iznosu od 50%.

Aktivnosti:  

  • Educirati i podizati svijest građana o mogućnostima i pravima koja imaju u okviru EU te biti izravna veza između građana i EU institucija;
  • Dati odgovore na pitanja vezana za EU (prioriteti EU, zakonodavstvo, politika, programi i fondovi EU-a, natjecanja, i sl.);
  • Informirati i osigurati mjesto gdje će građani imati slobodan pristup informacijama o EU (letci, bilteni, internet, literatura);
  • Ciljanim aktivnostima (organizacija seminara, radionica, konferencija za medije) približiti relevantne EU teme i aktivirati pojedince i skupine u raspravama i EU aktivnostima.