Od srca za srce Jadrana

Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2- nedostatak osnovne materijalne pomoći). 

Više informacija

  • Naziv: Od srca za srce Jadrana
  • Prijavitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
  • Bespovratna EU sredstva: 1.986.453,73 HRK
  • Operativni program: Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.
  • Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
  • Cilj: Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2-nedostatak osnovne materijalne pomoći). Prijavitelj će provesti postupak nabave paketa hrane te paketa higijene, školskog pribora i sportske opreme. Svi paketi osmišljeni su za dvije dobne skupine - odrasle i starije maloljetnike, te za djecu od 0 do 15 godina. Kroz Tehničku pomoć nabavit će se vozilo, hladnjak i ledenica radi kvalitetnijeg skladištenja hrane i u konačnici brže distribucije paketa.
  • Aktivnosti: Nabava paketa hrane; nabava paketa osnovne materijalne pomoći (paketi higijene, školskog pribora te sportske opreme); nabava novog vozila, hladnjaka i ledenice
  • Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci