Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.

Additional Info

 • Naziv Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan
 • Prijavitelj Općina Kolan
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 382.241,69 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 • Cilj Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.
 • Aktivnosti Izgradnja matičnog dječjeg vrtića u općini Kolan sa dva dnevna boravka; 1 za djecu vrtićke dobi i 1 za djecu jasličke dobi
 • Razdoblje provedbe projekta 21.03.2023.-21.04.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Additional Info

 • Naziv Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića "Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu
 • Prijavitelj Općina Ražanac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 544.694,41 EUR
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 544.694,41 EUR
 • Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
 • Cilj Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Aktivnosti Izgradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića (s kuhinjom) u općini Ražanac
 • Razdoblje provedbe projekta 7. ožujka 2023. - 7. ožujka 2026.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.

Additional Info

 • Naziv OSIGURAJMO OBROK I U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.
 • Prijavitelj Zadarska županija
 • Partner/i OŠ "Vladimir Nazor"Neviđane, OŠ Zemunik, OŠ Privlaka, OŠ Sv. Filip i Jakov, OŠ Jurja Barakovića Ražanac, OŠ Starigrad
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 50.559,11 EUR
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 50.559,11 EUR
 • Operativni program Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
 • Fond Fond europske pomoći za najpotrebitije
 • Cilj Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.
 • Aktivnosti Podjela obroka ciljanoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku.
 • Razdoblje provedbe projekta 5. rujna 2022. - 21. lipnja 2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete dječjeg vrtića Srdelica za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kali.

Additional Info

 • Naziv Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali
 • Prijavitelj Općina Kali
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 162.452,72 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 162.452,72 €
 • Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 • Cilj Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete dječjeg vrtića Srdelica za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kali
 • Aktivnosti Projektom se nastoji otkloniti problem neoodgovarajućih prostornih i tehničko-tehnoloških kapaciteta koji onemogućuju zadovoljavanje rastuće potražnje za upisom djece u dječji vrtić, odnosno nedovoljno visoke stope sudjelovanja djece u predškolskom odgoju i obrazovanju s obzirom na potrebe Općine Kali. Aktivnost (A1) "Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali" podrazumijeva sljedeće podaktivnosti: 1.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola (uključuje izradu idejnog projekta i izradu glavnog projekta); 1.2. Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor radova, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja; 1.3. Izvedba građevinskih i drugih radova; 1.4. Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja; 1.5. Promidžba i vidljivost (privremena informacijska ploča, trajna ploča, objave na web stranici prijavitelja o provedbi projekta, objave u tiskanim medijima o provedbi projekta); 1.6. Upravljanje projektom i administracija (izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, priprema i provođenje postupka nabave).
 • Razdoblje provedbe projekta 22.03.2023.-22.03.2026.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i teže zapošljivih/ranjivih skupina kroz uspostavu usluge skrbi o starijim osobama u dobi od 65 god. i više i/ili nemoćnim osobama, što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i…

Additional Info

 • Naziv Zaželi u Općini Kali
 • Prijavitelj Općina Kali
 • Partner/i Centar za socijalnu skrb Zadar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, Općina Pašman
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 85.233,09 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 85.233,09 €
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, i teže zapošljivih/ranjivih skupina kroz uspostavu usluge skrbi o starijim osobama u dobi od 65 god. i više i/ili nemoćnim osobama, što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i povećanju razine kvalitete života na području općina Kali i Pašman.
 • Aktivnosti Provedbom projekta informirat će se stanovništvo općine Kali i općine Pašman kao i susjednih općina o značaju zapošljavanja pripadnica ciljne skupine i izvaninstitucionalnoj skrbi osoba u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćnim osobama te će Projekt "Zaželi u Općini Kali" služiti kao primjer i poticaj drugim kako otočnim, tako i ostalim općinama, ali i jedinicama regionalne smamouprave da se uključe u slične projekte u budućnosti. U elemente projekta podrazumijevamo: 1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici; V Promidžba i vidljivost; PM Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 7.12.2022.-7.8.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje sportsko - društvene infrastrukture u Donjoj Jagodnji čime će se doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta kao ruralnoj sredini te većoj atraktivnosti mjesta te njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti.

Additional Info

 • Naziv Izgradnja i opremanje vanjskog športskog igralište za više športova
 • Prijavitelj Općina Polača
 • Partner/i Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 94.984,74 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 94.984,74 €
 • Operativni program Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Unaprjeđenje sportsko - društvene infrastrukture u Donjoj Jagodnji. Poboljšani životni uvjeti (naročito mlađoj populaciji) u Donjoj Jagodnji kao ruralnoj sredini, veća atraktivnost mjesta te njegov razvojni potencijal za druge aktivnosti. Predmetnim projektom Općina Polača dobiva sadržajan prostor, siguran za djecu i odrasle. Sukladno navedenom razvidna je usklađenost projektnih aktivnosti projekta sa ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG-a “Laura”, i to sa ciljem 1: Održivi razvoj strateških gospodarskih grana LAG područja te ciljem 2: Očuvanje identiteta područja – zaštite, promicanje i razvoj prirodne te kulturnopovijesne baštine.
 • Aktivnosti Izgradnja i opremanja multifunkcionalnog sportskog igrališta
 • Razdoblje provedbe projekta 04.11.2021. - 04.08.2022.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena iz ciljane skupine, uključujući dugotrajno nezaposlene te pružanje veće razine socijalne usluge najmanje 60 korisnika.

Additional Info

 • Naziv Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Gračac
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar i Općina Gračac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 65.402,98 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 65.402,98 €
 • Operativni program Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Zapošljavanje 10 žena iz ciljane skupine, uključujući dugotrajno nezaposlene te pružanje veće razine socijalne usluge najmanje 60 korisnika. Na taj se način doprinosi prevenciji njihove prerane institucionalizacije, socijalizaciji i poboljšanju kvalitete života te smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljane skupine i promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 07.12.2022. - 07.08.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta, unaprjeđenje kvalitete i povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Polača.

Additional Info

 • Naziv Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača
 • Prijavitelj Općina Polača
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 286.681,27 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 • Cilj Cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta, unaprjeđenje kvalitete i povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Polača čime će se izravno utjecati na ciljnu skupinu projekta.
 • Aktivnosti Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića
 • Razdoblje provedbe projekta 23.03.2023. - 23.03.2025.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti.

Additional Info

 • Naziv Izgradnja i opremanje seljačke tržnice Gračac
 • Prijavitelj Općina Gračac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 488.479,77 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 468.936,34 €
 • Operativni program Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
 • Fond Europski poljoprivredni fond za ruralna područja - Europa ulaže u ruralna područja
 • Cilj Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.
 • Aktivnosti "1. Izgradnja seljačke tržnice Gračac 2. Opremanje seljačke tržnice Gračac 3.1. Stručni nadzor građenja 3.2. Projektantski nadzor 3.3. Koordinator zaštite na radu 3.4. Stručnjak za javnu nabavu 4.1.Glavni projekt 4.2.Usluge promidžbe i vidljivosti"
 • Razdoblje provedbe projekta 30.9.2022.-30.9.2024.
Published in Projekti u provedbi
Projekt BOOST5 operativnim će pristupom na više razina imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.

Additional Info

 • Naziv BOOST5- Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage
 • Vodeći partner TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCRL (TECNOPOLIS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK)
 • Partner/i Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata, S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Regione Marche, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Ente Regionale per Il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Erpac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Partner
 • Ukupna vrijednost projekta 597.325,00 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Cilj projekta je promicati kulturnu baštinu kopnenog i obalnog područja koja nije još poznata i promovirana, otkloniti sezonalnost u turizmu, kreirati projektne ideje usmjerene na digitalni i ekološki aspekt prema potrebama zajednice, uspostavljanje „okvira“ za razmjenu najboljih praksi i novih dostupnih alata za korištenje u kulturnom turizmu. Operativnim pristupom na više razina, BOOST5 će imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.
 • Aktivnosti Projekt BOOST5, kapitalizirajući rezultate 5 prethodnih talijansko-hrvatskih projekata, ubrzat će usvajanje učinkovite metodologije za promicanje održivog turizma, uravnotežen oporavak u razdoblju nakon Covida i revitalizaciju prirodne i kulturne baštine uključenih područja. BOOST5 uključiti će privatne i javne aktere u kreiranje zajedničkih strategija za kulturu i identitet krajobraza na način da se formira održiva turistička ponuda s inovativnim pristupom. Projektom će se osigurati i promicati sinergija među različitim dionicima i teritorijima, kako bi se ubrzala uspješna provedba održivih politika i podigla ekološka svijest, te se stvorile nove ideje za slijedeće programsko razdoblje. Provedba projekta usredotočiti će se na prikupljanje i analizu najboljih praksi u području kulturnih ruta, angažiranju relevantnih dionika (turistički i kulturni subjekti, lokalni akteri, kreatori politike i javnih institucija, itd.), te na integriranu i inovativnu ponudu obalnog i kopnenog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti sektora.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. lipnja 2022.- 30. lipnja 2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Additional Info

 • Naziv Za bolje sutra, za sretnija jutra
 • Prijavitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
 • Partner/i Odgojni dom Bedekovčina
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 5.040.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 5.040.000,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt omogućuje djeci s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvaninstitucijske socijalne usluge na području Zadarske i Krapinsko-zagorske županije koje im osiguravaju ostvarivanje prava na život u zajednici. Projekt također omogućuje jačanje kapaciteta zaposlenika edukacijom i supervizijom te povećanje svijesti o procesu i potrebama ciljnih skupina provedbom kampanje.
 • Aktivnosti Centru za pružanje usluga u zajednici Zadar Ugovorom dodijeljena su bespovratna sredstava u svrhu provedbe aktivnosti usmjerenih na deinstitucionalizaciju Centra kroz prelazak na organizirano stanovanje. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu podršku korisnicima te zapošljavanje stručnjaka i osnivanje mobilnog stručnog tima.
 • Razdoblje provedbe projekta Srpanj 2021.- Srpanj 2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Additional Info

 • Naziv Kreativna škola STEM-a
 • Prijavitelj Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Partner/i Zadarska županija, Zadar Developers Hub i Sveučilište Sjever
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.036.943,59 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.036.943,59 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. Također se doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020, koja potiče ulaganja minimalno 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Projekt aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije jer će osmisliti održivu aktivnost (web platformu) koja će kreativno razvijati odnos između znanosti i javnosti dajući posebno mjesto OCD-a u tom procesu.
 • Aktivnosti 1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a; 2. Organizacija trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike, djecu i mlade te opću populaciju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 12.05.2021.-12.05.2023.
Page 1 of 3