Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Additional Info

 • Naziv Za bolje sutra, za sretnija jutra
 • Prijavitelj Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 • Partner/i Odgojni dom Bedekovčina
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 5.040.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 5.040.000,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt omogućuje djeci s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvaninstitucijske socijalne usluge na području Zadarske i Krapinsko-zagorske županije koje im osiguravaju ostvarivanje prava na život u zajednici. Projekt također omogućuje jačanje kapaciteta zaposlenika edukacijom i supervizijom te povećanje svijesti o procesu i potrebama ciljnih skupina provedbom kampanje.
 • Aktivnosti Domu za odgoj djece i mladeži Zadar Ugovorom dodijeljena su bespovratna sredstava u svrhu provedbe aktivnosti usmjerenih na deinstitucionalizaciju Doma kroz prelazak na organizirano stanovanje. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu podršku korisnicima te zapošljavanje stručnjaka i osnivanje mobilnog stručnog tima.
 • Razdoblje provedbe projekta Srpanj 2021.- Lipanj 2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. 

Additional Info

 • Naziv Uključi se knjigom
 • Prijavitelj Gradska knjižnica Zadar
 • Partner/i Općina Poličnik, Općina Preko, Općina Galovac, Grad Nin, Udruga HVIDRA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 2.703.360,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 2.703.360,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. Osim nabavke biblio-kombija i pružanja knjižničnih usluga, tijekom provedbe projekta provodit će se i aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje osoba s invaliditetom: radionice osnaživanja osoba s invaliditetom, klubovi čitatelja, škola znakovnog jezika, sportske i kreativne radionice.
 • Aktivnosti Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom, aktivnosti pripreme i provedbe interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije ranjivih skupina, nabava bibliokombija
 • Razdoblje provedbe projekta 15.02.2021.-15.02.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Additional Info

 • Naziv Kreativna škola STEM-a
 • Prijavitelj Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Partner/i Zadarska županija, Zadar Developers Hub i Sveučilište Sjever
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.036.943,59 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.036.943,59 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. Također se doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020, koja potiče ulaganja minimalno 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Projekt aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije jer će osmisliti održivu aktivnost (web platformu) koja će kreativno razvijati odnos između znanosti i javnosti dajući posebno mjesto OCD-a u tom procesu.
 • Aktivnosti 1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a; 2. Organizacija trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike, djecu i mlade te opću populaciju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 12.05.2021.-12.05.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s…

Additional Info

 • Naziv Moć osjetila
 • Prijavitelj Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
 • Partner/i Dom za odrasle osobe Sveti Frane, Općina Kali, Općina Preko
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.828.680,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.828.680,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
 • Aktivnosti 1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapciteta stručnjaka; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 03.05.2021.-03.05.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Ispunite svoju zlatnu dob" je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje zapošljivosti pripadnica i pripadnika ranjivih skupina.

Additional Info

 • Naziv Ispunite svoju zlatnu dob
 • Prijavitelj Općina Poličnik
 • Partner/i Grad Nin, Općina Bibinje, Općina Preko, Općina Ražanc, Općina Zemunik Donji, Općina Galovac, Lokalna akcijska grupa Mareta, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 2.884.267,80 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 2.884.267,80 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje zapošljivosti pripadnica i pripadnika ranjivih skupina.
 • Aktivnosti Projektom "Ispunite svoju zlatnu dob" stvara se mreža unaprijeđenih socijalnih usluga za pripadnike ranjivih skupina kako bi se povećala njihova socijalna uključenost i omogućila lakša zapošljivost na području UP Zadra. Po završetku projekta, prijavitelj i svi partneri uložit će financijske i institucionalne kapacitete u svrhu održivosti izlaznih komponenti projekta.
 • Razdoblje provedbe projekta 01.06.2020.-01.05.2022.
Published in Projekti u provedbi
Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar.

Additional Info

 • Naziv Mobilni tim Niste sami
 • Prijavitelj Dom za odrasle osobe Zemunik
 • Partner/i Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, Općina Novigrad, Općina Galovac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.757.700,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.757.700,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar. Dom za odrasle osobe Zemunik i partneri na projektu Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, općine Novigrad i Galovac će uspostavom nove socijalne usluge mobilnih timova za psihosocijalnu podršku osobama s mentalnim poteškoćama doprinijeti kvaliteti života.
 • Aktivnosti A1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka; V. Promidžba i vidljivost; PM. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 30.04.2021.-30.04.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilje projekta AgroSTEM je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. 

Additional Info

 • Naziv AgroSTEM
 • Prijavitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni Kotari
 • Partner/i Općina Zemunik, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.833.056,40 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.833.056,40 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Projektom će se unaprijediti kapaciteti organizacija OCD-a, unaprijediti suradnja OCD-a i odgojno obrazovnih institucija, povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.
 • Aktivnosti Radionice za pripadnike OCD-a i krajnje korisnike; izrada online priručnika, edukativne web platforme; izrada AgroSTEM aplikacije; organizacija online AgroSTEM sajma; postavljanje interaktivnih informativnih kioska; nabava prijenosnih računala, opreme za terensku nastavu i laboratorijska pomagala za terensku nastavu; organizacija studijskog putovanja u Portugal
 • Razdoblje provedbe projekta 18.05.2021.-18.05.2023.
Published in Projekti u provedbi
Projektom će se nabaviti komunalna vozila te će se korisnicima i javnosti pružiti informacije o odgovornom postupanju s otpadom te sprječavanju nastanka istog.   

Additional Info

 • Naziv Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir
 • Prijavitelj ČISTI OTOK d.o.o. za komunalne djelatnosti
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.734.880,00 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 1.474.648,00 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Nabava komunalnih vozila; Pružanje informacije korisnicima i javnosti o načinima sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom kroz odvajanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje i sl. Po završetku projekt, u prvoj kalendarskoj godini planirano je prikupiti što veću količinu otpadnog papira i plastike.
 • Aktivnosti 1. Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada 2. Promidžba i vidljivost 3. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti 4. Upravljanje projektom
 • Razdoblje provedbe projekta 5. ožujka 2021. - 5. ožujka 2022. (12 mjeseci)
Published in Projekti u provedbi
EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a

Additional Info

 • Naziv EUROPE DIRECT Zadar
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Nositelj
 • Ukupna vrijednost projekta 1.414.403,25 kn
 • Intenzitet potpore 76%
 • Bespovratna EU sredstva 1.088.002,50 kn
 • Izvor EU sufinanciranja Europska komisija
 • Cilj EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT Zadar se možete obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Sve usluge su besplatne za sve uključene građane. EUROPE DIRECT Zadar ne može nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.
 • Aktivnosti Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su na pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Kroz događanja kao što su dijalozi, radionice i slično nastoji se građane uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2021. -31. prosinca 2025.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Additional Info

 • Naziv Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali
 • Prijavitelj Općina Sali
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 181.944,44 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 154.652,77 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 • Aktivnosti Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta; izobrazno-informativne aktivnosti; upravljanje projektom; promidžba i vidljivost.
 • Razdoblje provedbe projekta 19.01.2021.-19.01.2022.
Published in Projekti u provedbi
Provedbom projekta doprinijet će se većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš kao i ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Additional Info

 • Naziv Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar
 • Prijavitelj ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Vodeći partner ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.468.880,00 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 1.248.548,00 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Nabavljenim vozilom unaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.
 • Aktivnosti 1. Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada; 2. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti; 3. Upravljanje projektom 4. Promidžba i vidljivost"
 • Razdoblje provedbe projekta 25. studenog 2020. - 25. studenog 2021. (12 mjeseci)
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Zaželi u Kalima" je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Additional Info

 • Naziv Zaželi u Kalima
 • Prijavitelj Općina Kali
 • Vodeći partner Općina Kali
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 464.300,00 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada. Projektom će se osnažiti radni potencijal pet teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici čime će prestati biti pripadnice ranjivih skupina, a samim time pridonijeti njihovom kvalitetnijem nastavku života na otoku. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 17.09.2020.-17.03.2022.
Page 1 of 4