Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Published in Projekti u provedbi
EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a

Additional Info

 • Naziv EUROPE DIRECT Zadar
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Nositelj
 • Ukupna vrijednost projekta 1.414.403,25 kn
 • Intenzitet potpore 76%
 • Bespovratna EU sredstva 1.088.002,50 kn
 • Izvor EU sufinanciranja Europska komisija
 • Cilj EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT Zadar se možete obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Sve usluge su besplatne za sve uključene građane. EUROPE DIRECT Zadar ne može nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.
 • Aktivnosti Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su na pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Kroz događanja kao što su dijalozi, radionice i slično nastoji se građane uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2021. -31. prosinca 2025.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Additional Info

 • Naziv Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali
 • Prijavitelj Općina Sali
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 181.944,44 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 154.652,77 HRK
 • Operativni program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 • Aktivnosti Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta; izobrazno-informativne aktivnosti; upravljanje projektom; promidžba i vidljivost.
 • Razdoblje provedbe projekta 19.01.2021.-19.01.2022.
Published in Projekti u provedbi
Provedbom projekta doprinijet će se većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš kao i ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Additional Info

 • Naziv Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar
 • Prijavitelj ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Vodeći partner ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.468.880,00 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 1.248.548,00 HRK
 • Operativni program OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Nabavljenim vozilom unaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.
 • Aktivnosti 1. Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada; 2. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti; 3. Upravljanje projektom 4. Promidžba i vidljivost"
 • Razdoblje provedbe projekta 25. studenog 2020. - 25. studenog 2021. (12 mjeseci)
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Zaželi u Kalima" je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Additional Info

 • Naziv Zaželi u Kalima
 • Prijavitelj Općina Kali
 • Vodeći partner Općina Kali
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 464.300,00 HRK
 • Operativni program OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada. Projektom će se osnažiti radni potencijal pet teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici čime će prestati biti pripadnice ranjivih skupina, a samim time pridonijeti njihovom kvalitetnijem nastavku života na otoku. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 17.09.2020.-17.03.2022.
Published in Projekti u provedbi
Opći cilj projekta "Poželi i stižže ti zaželi" je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti.

Additional Info

 • Naziv Poželi i stiže ti zaželi
 • Prijavitelj Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Vodeći partner Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Biograd na moru
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 557.080,00 HRK
 • Operativni program OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Opći cilj je projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti. Provedbom projekta postići će se integracija nezaposlenih žena na tržište rada, motivacija nezaposlenih žena te ublažavanje socijalnih posljedica njihove nezaposlenosti i obrazovanja. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom 38 starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 26.10.2020.-26.04.2022.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2- nedostatak osnovne materijalne pomoći). 

Additional Info

 • Naziv Od srca za srce Jadrana
 • Prijavitelj Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 1.986.453,73 HRK
 • Operativni program Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.
 • Fond Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
 • Cilj Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2-nedostatak osnovne materijalne pomoći). Prijavitelj će provesti postupak nabave paketa hrane te paketa higijene, školskog pribora i sportske opreme. Svi paketi osmišljeni su za dvije dobne skupine - odrasle i starije maloljetnike, te za djecu od 0 do 15 godina. Kroz Tehničku pomoć nabavit će se vozilo, hladnjak i ledenica radi kvalitetnijeg skladištenja hrane i u konačnici brže distribucije paketa.
 • Aktivnosti Nabava paketa hrane; nabava paketa osnovne materijalne pomoći (paketi higijene, školskog pribora te sportske opreme); nabava novog vozila, hladnjaka i ledenice
 • Razdoblje provedbe projekta 12 mjeseci
Published in Projekti u provedbi
Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Additional Info

 • Naziv Nabava komunalnog vozila
 • Prijavitelj Komunalno društvo Polača d.o.o.
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 873.189,00 kn
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 742.210,65 kn
 • Operativni program OP Konkurentnost i kohezija
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Opći cilj projekta - doprinos unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje sustava prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača.
 • Aktivnosti Nabava komunalnog vozila, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 06.listopada 2020. - 05.listopada 2021.
Published in Projekti u provedbi
Osnovni cilj projekta "Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ" je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne…

Additional Info

 • Naziv Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ
 • Prijavitelj Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH)
 • Vodeći partner Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH)
 • Partner/i OŠ Voštarnica Zadar, JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka (BiH), JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka (BiH) i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“ (CG).
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 581.216,23 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 494.033,80 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.
 • Cilj Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.
 • Aktivnosti Nabava nove usluge za dijagnostiku i nabava nove opreme za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u sve četiri ustanove koje su partneri u projektu; Organizacija edukacija svih stručnjaka koji rade s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u sve četiri ustanove koje su partneri u projektu, te uspostavljanje suradnje i razmjene znanja i iskustva stručnjaka iz partnerskih ustanova, kao i stručnjaka iz drugih institucija putem uspostavljanja zajedničke web stranice za partnere.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.7.2020. - 31.12.2021.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Nabava komunalnih vozila- ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" je nabava komunalnog vozila te podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada. Samim time, povećat će se udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu.

Additional Info

 • Naziv Nabava komunalnih vozila - ZA ČIŠĆI OKOLIŠ
 • Prijavitelj MULIĆ d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu
 • Vodeći partner MULIĆ d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 693.500,00 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 589.475,00 HRK
 • Operativni program OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Nabava komunalnog vozila; podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada; povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu.
 • Aktivnosti 1. Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada; 2. Izobrazno-informativne aktivnosti; 3. Upravljanje projektom; 4. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 4. rujna 2020. - 4. srpnja 2021. (10 mjeseci)
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta FIREPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Additional Info

 • Naziv FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level
 • Vodeći partner Javna ustanova RERA SD
 • Partner/i Regija Abruzzo, EUROPE POINT CONSORTIUM, Dubrovačko-neretvanska županija, Adriatic Training and Research Centre for Accidental Marine Pollution Preparedness and Response-ATRAC, Zadarska županija, Regija Marche, Istarska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, PUGLIA REGION – CIVIL PROTECTION DEPARTMENT,Regija Emilia-Romagna, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF FRIULI VENEZIA GIULIA, Regija Veneto, Splitsko-dalmatinska županija, PORT CAPTAINCIES – COAST GUARD CORP, MARITIME DIRECTION OF PESCARA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 16.492.799,60 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. Također, projekt za cilj ima i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.
 • Aktivnosti Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi; Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja; Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi); Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu.
 • Razdoblje provedbe projekta 1/4/2020-31/12/2022
Published in Projekti u provedbi

Additional Info

 • Naziv CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management
 • Vodeći partner Apulia Region
 • Partner/i Dubrovačko-neretvanska županija, Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Grad Nin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Istarska županija i talijanski Regione Puglia, Euro-Mediterranean Center on Climate Change foundation, Environmental protection agency of Friuli Venezia Giulia, University of Venice, University of Bologna Alma mater studorium, Regional agency for prevention, environment and energy in Emilia Romagna, Delta 2000 Consortium, University of Salento, University of Molise, Marche Region, Management Consortium of Torre Guaceto, Regione Molise and Marine protected areas Torre del Cerrano
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 5.817.547,00 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.
 • Aktivnosti Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima, za grad Nin je pilot lokacija ušće Miljašić Jaruge.
 • Razdoblje provedbe projekta 1/1/2020-31/12/2022
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.

Additional Info

 • Naziv Otočka žena
 • Prijavitelj Općina Preko
 • Vodeći partner Općina Preko
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Zadar i Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 464.300,00 kn
 • Intenzitet potpore 100%
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.
 • Aktivnosti Aktivnosti ovog projekta uključuju zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama kao i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije. Ženama će se kroz obrazovanje/osposobljavanje omogućit povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
 • Razdoblje provedbe projekta 29.07.2020.-29.01.2022.
Page 1 of 3