Nabava komunalnog vozila

Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Više informacija

 • Naziv: Nabava komunalnog vozila
 • Prijavitelj: Komunalno društvo Polača d.o.o.
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 873.189,00 kn
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 742.210,65 kn
 • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond: Kohezijski fond
 • Cilj: Opći cilj projekta - doprinos unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje sustava prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača.
 • Aktivnosti: Nabava komunalnog vozila, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta: 06.listopada 2020. - 05.listopada 2021.