CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

Više informacija

  • Naziv: CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management
  • Vodeći partner: Apulia Region
  • Partner/i: Dubrovačko-neretvanska županija, Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Grad Nin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Istarska županija i talijanski Regione Puglia, Euro-Mediterranean Center on Climate Change foundation, Environmental protection agency of Friuli Venezia Giulia, University of Venice, University of Bologna Alma mater studorium, Regional agency for prevention, environment and energy in Emilia Romagna, Delta 2000 Consortium, University of Salento, University of Molise, Marche Region, Management Consortium of Torre Guaceto, Regione Molise and Marine protected areas Torre del Cerrano
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
  • Ukupna vrijednost projekta: 5.817.547,00 eura
  • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
  • Cilj: Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.
  • Aktivnosti: Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima, za grad Nin je pilot lokacija ušće Miljašić Jaruge.
  • Razdoblje provedbe projekta: 1/1/2020-31/12/2022