CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

Cilj projekta bio je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.

Naziv: CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

Vodeći partner: Apulia Region

Partner/i: Dubrovačko-neretvanska županija, Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Grad Nin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Istarska županija i talijanski Regione Puglia, Euro-Mediterranean Center on Climate Change foundation, Environmental protection agency of Friuli Venezia Giulia, University of Venice, University of Bologna Alma mater studorium, Regional agency for prevention, environment and energy in Emilia Romagna, Delta 2000 Consortium, University of Salento, University of Molise, Marche Region, Management Consortium of Torre Guaceto, Regione Molise and Marine protected areas Torre del Cerrano

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć

Ukupna vrijednost projekta: 5.817.547,00 eura

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj: Cilj projekta bio je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.

Aktivnosti: Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama se nastojalo procijeniti i zaštititi obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima. Za grad Nin pilot lokacija je ušće Miljašić Jaruge.

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2020. – 31.12.2022.

interreg italy croatia