EDIC Zadar

Informacijski centar Europe Direct Zadar dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC), rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s  ostalim centrima u Hrvatskoj, služi kao glavno informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjava i podupire rad Predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta

Više informacija

  • Naziv: Informacijski centar Europe Direct Zadar - EDIC Zadar
  • Vodeći partner: Zadarska županija
  • Partner/i: Projektni partner
  • Ukupna vrijednost projekta: 92.900,00 EUR
  • Intenzitet potpore: 50%
  • Cilj: Informacijski centar Europe Direct Zadar dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC), rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s ostalim centrima u Hrvatskoj, služi kao glavno informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjava i podupire rad Predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta
  • Aktivnosti: Aktivnosti EDIC-a Zadar: Educirati i podizati svijest građana o mogućnostima i pravima koja imaju u okviru EU te biti izravna veza između građana i EU institucija; Dati odgovore na pitanja vezana za EU (prioriteti EU, zakonodavstvo, politika, programi i fondovi EU-a, natjecanja, i sl.); Informiati i osigurati mjesto gdje će građani imati slobodan pristup informacijama o EU (letci, bilteni, internet, literatura);Ciljanim aktivnostima (organizacija seminara, radionica, konferencija za medije) približiti relevantne EU teme i aktivirati pojedinaca i skupina u raspravama i EU aktivnostima
  • Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2020.