U skladu s ovlaštenjem osnivača Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koordinira izradu akata strateškog planiranja od značaja za područnu (regionalnu) samoupravu, sudjeluje u procesu izrade i pruža tehničku pomoć u izradi akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave Zadarske županije te sudjeluje u aktivnostima programiranja u svrhu osiguravanja pripremljenosti strateških dokumenata i zalihe projekata od značaja za Zadarsku županiju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Uz to, Agencija kao regionalni koordinator sudjeluje u radnim skupinama za izradu akata strateškog planiranja na nacionalnoj i EU razini.