Agencija ZADRA NOVA trenutno sudjeluje u izradi sljedećih dokumenata:

  • Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine
  • Plan razvoja športa Zadarske županije od 2021. do 2030. godine
  • Plan razvoja tehničke kulture Zadarske županije od 2021. do 2030. godine
  • Plan razvoja kulture Grada Zadra od 2020. do 2026. godine