Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osnovan je 29. lipnja 2015. godine u sklopu provedbe projekta „STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ i djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR) i kroz svoj rad osigurava jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije.

Glavne zadaće Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala su informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije te ostalih dionika s područja Zadarske županije vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala na razini Zadarske županije i šire, te promicanje modela cjeloživotnog obrazovanja, pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj, priprema, provedba, nadzor i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije i njoj pripadajućih akata te drugih strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, povezivanje i usmjeravanje svih ključnih lokalnih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora s ciljem koordiniranog razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala, te obavljanje redovitih administrativno-tehničkih poslova koji omogućavaju funkcioniranje Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.

U svrhu pružanja što učinkovitije podrške članovima PVTR-a i svim ključnim dionicima kojima je potrebna savjetodavna pomoć vezana uz strukturiranje potencijalnih aktivnosti u području tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, u Centru se aktivno održavaju konzultativni sastanci, a termin sastanka može se dogovoriti putem elektroničke pošte slanjem upita na zadra@zadra.hr ili telefonskim putem pozivom na broj 023 492 880.

Više informacija o aktivnostima Centra možete saznati na službenoj stranici Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, a kojoj možete pristupiti putem poveznice: http://centar-trzisterada.com/