Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Objavljeno u Projekti u provedbi
Opći cilj projekta "Poželi i stižže ti zaželi" je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti.

Više informacija

 • Naziv Poželi i stiže ti zaželi
 • Prijavitelj Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Vodeći partner Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Biograd na moru
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 557.080,00 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Opći cilj je projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti. Provedbom projekta postići će se integracija nezaposlenih žena na tržište rada, motivacija nezaposlenih žena te ublažavanje socijalnih posljedica njihove nezaposlenosti i obrazovanja. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom 38 starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 26.10.2020.-26.04.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2- nedostatak osnovne materijalne pomoći). 

Više informacija

 • Naziv Od srca za srce Jadrana
 • Prijavitelj Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 1.986.453,73 HRK
 • Operativni program Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.
 • Fond Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
 • Cilj Cilj projekta Od srca za srce Jadrana je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2-nedostatak osnovne materijalne pomoći). Prijavitelj će provesti postupak nabave paketa hrane te paketa higijene, školskog pribora i sportske opreme. Svi paketi osmišljeni su za dvije dobne skupine - odrasle i starije maloljetnike, te za djecu od 0 do 15 godina. Kroz Tehničku pomoć nabavit će se vozilo, hladnjak i ledenica radi kvalitetnijeg skladištenja hrane i u konačnici brže distribucije paketa.
 • Aktivnosti Nabava paketa hrane; nabava paketa osnovne materijalne pomoći (paketi higijene, školskog pribora te sportske opreme); nabava novog vozila, hladnjaka i ledenice
 • Razdoblje provedbe projekta 12 mjeseci
Objavljeno u Projekti u provedbi
Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Više informacija

 • Naziv Nabava komunalnog vozila
 • Prijavitelj Komunalno društvo Polača d.o.o.
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 873.189,00 kn
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 742.210,65 kn
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Opći cilj projekta - doprinos unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje sustava prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača.
 • Aktivnosti Nabava komunalnog vozila, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 06.listopada 2020. - 05.listopada 2021.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Osnovni cilj projekta "Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ" je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne…

Više informacija

 • Naziv Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ
 • Prijavitelj Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH)
 • Vodeći partner Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH)
 • Partner/i OŠ Voštarnica Zadar, JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka (BiH), JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka (BiH) i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“ (CG).
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 581.216,23 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 494.033,80 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.
 • Cilj Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.
 • Aktivnosti Nabava nove usluge za dijagnostiku i nabava nove opreme za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u sve četiri ustanove koje su partneri u projektu; Organizacija edukacija svih stručnjaka koji rade s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u sve četiri ustanove koje su partneri u projektu, te uspostavljanje suradnje i razmjene znanja i iskustva stručnjaka iz partnerskih ustanova, kao i stručnjaka iz drugih institucija putem uspostavljanja zajedničke web stranice za partnere.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.7.2020. - 31.12.2021.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta "Nabava komunalnih vozila- ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" je nabava komunalnog vozila te podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada. Samim time, povećat će se udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu.

Više informacija

 • Naziv Nabava komunalnih vozila - ZA ČIŠĆI OKOLIŠ
 • Prijavitelj MULIĆ d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu
 • Vodeći partner MULIĆ d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 693.500,00 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 589.475,00 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Nabava komunalnog vozila; podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada; povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu.
 • Aktivnosti 1. Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada; 2. Izobrazno-informativne aktivnosti; 3. Upravljanje projektom; 4. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 4. rujna 2020. - 4. srpnja 2021. (10 mjeseci)
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta FIREPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Više informacija

 • Naziv FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level
 • Vodeći partner Javna ustanova RERA SD
 • Partner/i Regija Abruzzo, EUROPE POINT CONSORTIUM, Dubrovačko-neretvanska županija, Adriatic Training and Research Centre for Accidental Marine Pollution Preparedness and Response-ATRAC, Zadarska županija, Regija Marche, Istarska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, PUGLIA REGION – CIVIL PROTECTION DEPARTMENT,Regija Emilia-Romagna, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF FRIULI VENEZIA GIULIA, Regija Veneto, Splitsko-dalmatinska županija, PORT CAPTAINCIES – COAST GUARD CORP, MARITIME DIRECTION OF PESCARA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 16.492.799,60 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. Također, projekt za cilj ima i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.
 • Aktivnosti Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi; Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja; Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi); Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu.
 • Razdoblje provedbe projekta 1/4/2020-31/12/2022
Objavljeno u Projekti u provedbi

Više informacija

 • Naziv CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management
 • Vodeći partner Apulia Region
 • Partner/i Dubrovačko-neretvanska županija, Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Grad Nin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Istarska županija i talijanski Regione Puglia, Euro-Mediterranean Center on Climate Change foundation, Environmental protection agency of Friuli Venezia Giulia, University of Venice, University of Bologna Alma mater studorium, Regional agency for prevention, environment and energy in Emilia Romagna, Delta 2000 Consortium, University of Salento, University of Molise, Marche Region, Management Consortium of Torre Guaceto, Regione Molise and Marine protected areas Torre del Cerrano
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 5.817.547,00 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.
 • Aktivnosti Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima, za grad Nin je pilot lokacija ušće Miljašić Jaruge.
 • Razdoblje provedbe projekta 1/1/2020-31/12/2022
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.

Više informacija

 • Naziv Otočka žena
 • Prijavitelj Općina Preko
 • Vodeći partner Općina Preko
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Zadar i Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 464.300,00 kn
 • Intenzitet potpore 100%
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.
 • Aktivnosti Aktivnosti ovog projekta uključuju zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama kao i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije. Ženama će se kroz obrazovanje/osposobljavanje omogućit povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
 • Razdoblje provedbe projekta 29.07.2020.-29.01.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti…

Više informacija

 • Naziv MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
 • Prijavitelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 • Partner/i Zadarska županija; Medicinska škola u Rijeci; Strukovna škola Gospić; Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu; Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar; Hrvatska gospodarska komora; Obrtnička komora Zadarske županije; Profil Klett d.o.o.; Fizio vita d.o.o.; Poliklinika Akropolis d.o.o.; Dental Zadar d.o.o.; Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar; Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 43.232.316,51 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 43.232.316,51 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještina u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.
 • Aktivnosti Projektom MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, osposobljavanja, nabava opreme) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje u Zadarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti (Centra) Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti Element 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra Element 5. Promidžba i vidljivost Element 6. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 29.12.2019. - 29.12.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar osigurat će se uvjeti…

Više informacija

 • Naziv Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
 • Prijavitelj Medicinska škole Ante Kuzmanića Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 48.854.118,01 HRK
 • Bespovratna EU sredstva 30.000.000,00 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Cilj Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru zdravstva u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenzivnije suradnje sa sličnim centrima u EU
 • Aktivnosti Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu. Elementi: 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 2. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 3. Stručni nadzor radova za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 4. Nabava specijalizirane opreme i edukacija o upotrebi specijalizirane opreme za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 5. Neovisna financijska revizija projekta; 6. Horizontalne aktivnosti; 7. Upravljanje projektom; 8. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 01.07.2019. - 21.09.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na potrebe tržišta rada.

Više informacija

 • Naziv Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva
 • Prijavitelj Strukovna škola Vice Vlatkovića
 • Partner/i Zadarska županija; Tehnička škola, Rijeka; Industrijsko - obrtnička škola Pula; Srednja škola Biograd na Moru; Tehnička škola, Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 29.924.449,48 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 29.924.449,48 HRK
 • Operativni program OP „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na potrebe tržišta rada.
 • Aktivnosti 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za infrastrukturne radove u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 2. Infrastrukturni radovi u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 3. Nadzor nad provedbom infrastrukturnih radova u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 4. Unaprijeđenje uvjeta za učenje temeljeno na radu u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića te partnerskim školama; 5. Promicanje horizontalnih politika Europske unije; 6. Upravljanje projektom; 7. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 24.9.2018.-24.4.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i…

Više informacija

 • Naziv Budi spreman i kompetentan!
 • Prijavitelj Strukovna škola Vice Vlatkovića
 • Partner/i Zadarska županija​; Tehnička škola Zadar​; Srednja škola Biograd na Moru​; Tehnička škola Rijeka​; Industrijsko – obrtnička škola Pula​; Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija​; Elektrostrojarska obrtnička škola​; Sveučilište u Zadru​; Obrtničko učilište Zagreb​; Vaillant d.o.o.​; Auto Hrvatska d.o.o.​; Profine d.o.o.​
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 33.693.182,17 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 33.693.182,17 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond​
 • Cilj Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru strojarstva. Nadalje,  osnažit će se i kapaciteti regionalnog centra kompetentnosti za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.
 • Aktivnosti 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti​; 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti​; 3. Jačanje kompetencija o.o. radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa SOO-a u (pod) sektoru strojarstva​; 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra​; 5 Promidžba i vidljivost​; 6 Upravljanje projektom i administracija​
 • Razdoblje provedbe projekta 29.5.2020. - 29.12.2023.