Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

Provedbom projekta doprinijet će se većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš kao i ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Više informacija

 • Naziv: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar
 • Prijavitelj: ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Vodeći partner: ČISTOĆA d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.468.880,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.248.548,00 HRK
 • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
 • Fond: Kohezijski fond
 • Cilj: Nabavljenim vozilom unaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.
 • Aktivnosti: 1. Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada; 2. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti; 3. Upravljanje projektom 4. Promidžba i vidljivost"
 • Razdoblje provedbe projekta: 25. studenog 2020. - 25. studenog 2021. (12 mjeseci)