Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Cilj projekta bio je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

Naziv: Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Prijavitelj: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

Partner/i: TZ Zadar

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć

Ukupna vrijednost projekta: 30.493.299,26 kn

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva: 25.919.304,37 kn

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Cilj: Cilj projekta bio je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta pridonijelo se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Aktivnosti: Projektom se obnovilo, prenamijenilo i valoriziralo sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2 neto korisne površine. Glavna misija obnove bila je uređenje poslovno-administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) kako za djelatnike MCPA, tako i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor; u novim prostorima održat će se demonstrativne interaktivne radionice za djecu u vidu edukacije i širenja znanja te valorizacije kreativnosti i vještina; na projektu je bio angažiran i vanjski stručnjak koji je u suradnji sa stručnjacima MCPA izradio strategiju razvoja edukativnih i kreativnih sadržaja budućeg rada MCPA u Zadru.

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2020. - 31.12. 2022.