Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

Više informacija

 • Naziv: Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru
 • Prijavitelj:  Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar
 • Partner/i: TZ Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 30.493.299,26 kn
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 25.919.304,37 kn
 • Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond: Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj: Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijet će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.
 • Aktivnosti: Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2 neto korisne površine. Glavna misija obnove je uređenje poslovno-administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) kako za djelatnike MCPA, tako i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor; u novim prostorima održat će se demonstrativne interaktivne radionice za djecu u vidu edukacije i širenja znanja te valorizacije kreativnosti i vještina; na projektu će biti angažiran i vanjski stručnjak koji će u suradnji sa stručnjacima MCPA izraditi strategiju razvoja edukativnih i kreativnih sadržaja budućeg rada MCPA u Zadru.
 • Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2020. - 31.12. 2022.