08:14:40 | 15.12.2020

Predstavljeni rezultati projekta ADRION 5 SENSES

Završna konferencija projekta ADRION 5 SENSES_ Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses održana je u petak 11. prosinca 2020. godine. Konferencija je organizirana od strane vodećeg partnera, Regije Epirus iz Grčke, a uzimajući u obzir situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa, ista je održana preko platforme Zoom.

Konferenciji su, uz vodećeg partnera, prisustvovali i predstavnici partnera na projektu iz Italije (Razvojna Agencija SPIRO, Ferrara), Slovenije (Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica), Bosne i Hercegovine (Sarajevska regionalna razvojna agencija d.o.o.), Srbije (Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o.), Albanije (Albanski razvojni fond)i Crne Gore (Nacionalna Turistička Organizacija) te Grčke (Razvojna agencija Evia SA). U ime Agencije ZADRA NOVA konferenciji su nazočili Ive Surić, Nika Cohen i Karla Ciketić. Osim partnera i njihovih ključnih dionika, na konferenciji su sudjelovali i predstavnici zajedničkog tajništva Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION.

Projektom se definirala zajednička turistička Strategija i Akcijski plan Jadransko-jonske regije koja je rezultirala razvojem novog turističkog proizvoda, Mapom doživljaja. Ona objedinjuje svih pet osjetila: sluh, vid, njuh, opip i okus te kroz zvukove, boje, teksture, mirise i gastronomske osobitosti povezuje transnacionalno područja Jadransko-jonske regije. Izrađena je i zajednička višejezična web platforma te je opremljen i pokrenut izložbeni centar od strane svakog projektnog partnera. Fokus projekta bio je na stvaranju održivog razvojnog modela turističkog sektora osnovanog na inovativnoj, visoko kvalitetnom turističkom ponudom i uslugama. 

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA predstavila je zajedničku strategiju i akcijski plan Jadransko-jonske regije za čiju izradu je bila i odgovorna. Jednako tako je sudjelovala u predstavljanju održivog plana daljnjih aktivnosti. Vodeći partner je više puta tijekom konferencije izrazio zahvalnost Agenciji ZADRA NOVA na kvalitetnoj suradnji i vodstvu radnog paketa WPT1 Strategija.

Projekt ADRION 5 SENSES proveo se u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekata iznosila je 1.437.076,09 eura, dok je proračun Agencije ZADRE NOVE iznosio 166.696,20 eura.