16:45:00 | 15.05.2013

Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine

Referenca: 
EUROPEAID/133666/M/ACT/HR
Datum objave:
13.05.2013.
Datum završetka natječaja:
28.06.2013.
Status:
Budžet:
1.133.530,00 eura
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:

Cilj natječaja je:

– postići održivost organizacija civilnoga društva u zagovaračkim aktivnostima u njihovoj ulozi promotora zapošljavanja, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete življenja građana u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na ranjive društvene skupine.

Specifični ciljevi:

1. ojačati kapactite zagovaračkih OCD-a za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete života svih hrvatskih građana, s posebnim naglaskom na ranjivim društvenim skupinama;
2. promicati zapošljivost, društvenu uključenost i poboljšanje kvalitete života ranjivih društvenih skupina;
3. promicati partnerstva u provedbi programa u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine.

Prioriteti:

– izgradnja kapaciteta OCD-a za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete života te za osnaživanje ranjivih društvenih skupina;
– osnaživanje ranjivih društvenih skupina i zagovaranje njihovih prava na zapošljavanje i društvenu uključenost;
– povećanje prepoznatljivosti OCD-a i jačanje njihovog političkog utjecaja na donositelje odluka.

Prihvatljivi prijavitelji su:

– pravne osobe
– neprofitne organizacije
– organizacije civilnoga društva ili službene mreže organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom: udruga, poslovna udruga, sindikat, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, socijalna zadruga koje su:

– osnovane u državi članici Europske unije i državi članici Europskoga gospodarskog prostora, Hrvatskoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Turskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo
– izravno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa suprijaviteljem ili suprijaviteljima i povezanom osobom ili osobama, odnosno da ne nastupaju kao posrednik

Prihvatljive aktivnosti:

– izravno zagovaranje za ranjive društvene skupine i zajedno s njima te zagovaranje koje provode ranjive društvene skupine
– poticanje sudjelovanja civilnoga društva i aktivnog uključivanja građana u procese savjetovanja povezane s javnim politikama (osobito politike zapošljavanja i društvene uključenosti)
– aktivnosti mobiliziranja javnosti i podizanja svijesti, usmjerene na građane općenito, na određene društvene skupine ili lokalne zajednice (kao što su informativne i edukativne kampanje, kreativna uporaba medijskih kanala, javni skupovi, izložbe, interaktivne radionice, forumi za diskusiju itd.)
– stvaranje specijaliziranih internetskih portala fokusiranih na određene probleme, koji će omogućavati doprinose građana, pristup informacijama i javne debate relevantne za zapošljavanje i društvenu uključenost ranjivih društvenih skupina i transparentnije i odgovornije pružanje javnih usluga
– uspostavljanje sustava infromacijske i komunikacijske tehnologije te korištenje platformi društvenih medija za uspješno zagovaranje i nadziranje javnih politika
– razvoj novih i ojačavanje postojećih mreža OCD-a (za dijeljenje informacija), koalicija (okupljnih oko pojedinačnih pitanja ili kampanja) i saveza (dugoročnija strateška partnerstva)
– projekti praćenja politika i analize provedbe relevantnih zakona, politika i programa, usporedna analiza nacionalnih okvira politika i provedbenih struktura, izrada statistika u području zaposlenosti i društvene uključenosti, prepoznavanje najboljih praksi iz država članica EU-a koje su relevantne za Hrvatsku te poduzimanje zagovaračkih inicijativa na temelju rezultata takvih analiza (uključujući zakonodavne analize, aktivnosti lobiranja i javne kampanje)
– razvoj učinkoviih i održivih aktivnosti obrazovanja i izobrazbe povezanih s politikama zapošljavanja i društvene uključenosti;
– interno mentorstvo i izobrazba za korištenje raznih alata zagovaranja politika.

Vrijednost zatraženih bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga mora biti unutar sljedećeg raspona:

• najniži iznos: 50.000,00 eura
• najviši iznos: 100.000,00 eura

Svi zahtjevi za bespovratnim sredstvima dostavljeni u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga moraju imati sljedeći raspon postotka ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

• najniži postotak: 50 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta
• najviši postotak: 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Izvor: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/328

Dokumenti: 
ATTACHMENT SIZE

Dokumenti.zip

863.72 KB
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019