16:44:54 | 15.05.2013

Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu

Datum objave:
09.05.2013.
Datum završetka natječaja:
28.05.2013.
Status:
Regija:
Budžet:
120.000.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za Program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu. Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 120.000.000kuna. Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se kao subvencija trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja imaju 20 i više zaposlenih. Potpora je namijenjena sektorima prerađivačke industrije obuhvaćeni slijedećim odjeljcima prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti RH iz 2007 ( NKD-a 2007):

3.1. Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda

C 13 Proizvodnja tekstila
C 14 Proizvodnja odjeće
C 15 Proizvodnja kože

3.2. Proizvodnja proizvoda od drva

C16 Prerada drva
C 31 Proizvodnja namještaja

3.3. Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih
proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
C 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
C 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3.4. Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

C 24 Proizvodnja metala, osim skupine 24.1. Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura i 24.2. Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
C 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme

3.5. Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva
C 26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
C 27 Proizvodnja električne opreme
C 28 Proizvodnja strojeva i uređaja
C 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3.6. Proizvodnja motornih vozila

C 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (Razredi: 30.11 i 30.12)
C 32 Ostala prerađivačka industrija

Korisnici državne potpore ne mogu biti:

a) Poduzetnici u teškoćama sukladno točki 9. do 11. Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje („Narodne novine“, broj 20/07)
b) poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe
c) poduzetnici u postupku likvidacije
d) poduzetnici koji imaju nepodmireni dug prema državnim institucijama osim ako isti nije reguliran s rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati uz dokaz o izvršavanju obveze po Rješenju
e) poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima
f) poduzetnici koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Iznimno, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji su sa Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranju duga po kreditu
g) poduzetnici od kojih je zatražen povrat potpore ili koji se nalaze u postupku povrata potpore
h) Poduzetnici, njihovi pravni slijednici ili njihova povezana ili ovisna društva, koji nisu do zaključenja natječaja za dodjelu potpora po ovom programu dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora sa obveznim iznosom vlastitog doprinosa

Ukupna sredstva za provedbu Operativnog programa i Javnog natječaja predviđena su u iznosu 120 milijuna kuna i to 90 milijuna kuna za provedbu Mjera 1. i 2. , a 30 milijuna kuna za provedbu mjera 3.- 8. Operativnog programa

Prihvatljive mjere ulaganje su:
1. Poticanje početnih ulaganja
2. Modernizacija tehnološkog procesa
3. Subvencioniranje obrtnih sredstava
4. Razvoj novog proizvoda (oblikovanje, razrada, prototip-proizvodnja)
5. Promocija novog proizvoda
6. Sufinanciranje postupka dodjele Znaka zaštite okoliša
7. Sufinanciranje troškova uvođenja EMAS sheme u proizvodnu organizaciju
8. Sufinanciranje izrade potrebite dokumentacije u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Potpore se dodjeljuju za Projekte ili dio Projekata koji su nakon objave ovog Programa, a ostvariti će se najkasnije do kraja 2014. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/računa nakon 1. travnja 2013. godine.

Izvor: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3766

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019