16:44:52 | 22.05.2013

Pregled natječaja koji završavaju u šestom mjesecu

Donosimo Vam pregled natječaja koji su otvoreni i završavaju u kratkom razdoblju. Riječ je o natječajima u kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva (grantovi), a odnose se na Republiku Hrvatsku, regiju i zemlje Europske unije.

Naziv natječaja: Mjere za obuku i informiranje radničkih organizacija
Traje do: 23.05.2013.
 
Naziv natječaja: Poduka o digitalnoj forenzici 
Traje do: 24.05.2013.
Naziv natječaja: CIP – EIP Potpora javnoj nabavi za inovativna rješenja 
Traje do: 28.05.2013.
Naziv natječaja: Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu
Traje do: 28.05.2013.
 
Naziv natječaja: FP7 – ERA Chairs Pilot Call
Traje do: 30.05.2013.
Link: http://europski-fondovi.eu/content/fp7-era-chairs-pilot-call

Naziv natječaja: FP7 – Suradnja – Artemis 2013

Traje do: 06.06.2013.
Naziv natječaja: Potpora europoskoj suradnji u polju mladih
Traje do: 03.06.2013.
Traje do: 03.06.2013.
Link: http://europski-fondovi.eu/content/televizijsko-prikazivanje
Naziv natječaja: Promidžba/pristup tržištu
Traje do: 03.06.2013.
Link: http://europski-fondovi.eu/content/promid-bapristup-tr-i-tu

Naziv natječaja: i2i Audiovisual

Traje do: 07.06.2013.
Link: http://europski-fondovi.eu/content/i2i-audiovisual

Naziv natječaja: CIP – EIP Održiva industrija za niske emisije ugljika – SILC I – 2013

Traje do: 13.06.2013.
Traje do: 13.06.2013.
Naziv natječaja: Javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu projektnih ideja u sektoru zdravstva
Traje do: 14.06.2013.
Naziv natječaja: CIP EIP – Promoviranje izvrsnosti klastera
Traje do: 18.06.2013.
Naziv natječaja: Potpora transnacionalnoj distribuciji europskih filmova
Traje do: 18.06.2013.
Naziv natječaja: Industrijski odnosi i socijalni dijalog
Traje do: 20.06.2013.
Naziv natječaja: Informiranje, savjetovanje i sudjelovanje predstavnika poduzetnika
Traje do: 24.06.2013.
Naziv natječaja: Mladi na djelu – podakcija 4.5. 
Traje do: 27.06.2013.
Naziv natječaja: Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi Republike Hrvatske
Traje do: 28.06.2013.
Naziv natječaja: Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine
Traje do: 28.06.2013.
Naziv natječaja: Prikazivanje filmova i drugih audiovizualnih sadržaja u školama – prepeke i dobre prakse
Traje do: 30.06.2013.
Naziv natječaja: Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013. – 2020. 
Traje do: 30.06.2013.
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019