Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Dodjeljivat će se bespovratna sredstva…
09:24:37 | 03.05.2022
Erasmus za mlade poduzetnike otvoren je s proračunom od 40 milijuna eura.  Erasmus za mlade poduzetnike je program prekogranične razmjene koji novim ili budućim poduzetnicima daje priliku da uče od iskusnih poduzetnika koji vode mala poduzeća u drugim zemljama sudionicama,…
09:17:43 | 03.05.2022
Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom: • „komunalna oprema" podrazumijevaju…
08:21:36 | 03.05.2022
Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje…
08:16:11 | 03.05.2022
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (dalje u tekstu  HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji…
14:34:38 | 02.05.2022
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će…
14:16:53 | 02.05.2022
Financijska omotnica poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, prvi poziv (NPOO.C3.1.R1-I1.01) povećana je, stoga, ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.280.412.047,94 kn.     Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.…
08:37:25 | 25.04.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje eSavjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima u svezi planirane objave Javnog poziva za povećanje, unaprjeđenje i proširenje kapaciteta recikliranja odvojeno sakupljenih vrsta otpada. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe (obrtnici) da dostave…
08:21:07 | 20.04.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2022.“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2022). EEPA je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno-privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog…
13:22:21 | 19.04.2022
Projektni konzorcij DIH-World pokrenuo je svoj drugi otvoreni poziv za odabir i podršku do 20 SMEeksperimenata koje pokreću mala i srednja poduzeća. Otvoreni poziv DIH-World osmišljen je za podršku eksperimentima digitalizacije koji uključuju DIH i mala i srednja poduzeća iz…
08:27:14 | 19.04.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma…
08:05:24 | 19.04.2022
PREDMET I SVRHA POZIVA Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje…
08:53:47 | 15.04.2022