Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

S ciljem očuvanja stečevina i ublažavanja negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini. Predmet…
08:30:45 | 18.01.2023
Objavljeni su natječaji za već postojeće projekte u koje je moguće priključiti se kroz tzv. Hop-on facility koji omogućuje subjektima iz zemalja s lošim rezultatima istraživanja i inovacija da se pridruže već tekućim akcijama istraživanja i inovacija. Sve organizacije koje ispunjavaju uvjete…
13:21:50 | 17.01.2023
Zadarska županija objavila je Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku-…
09:47:00 | 17.01.2023
Zadarska županija objavila je Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog  odjela za hrvatske branitelje,  udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja…
09:38:58 | 17.01.2023
Ministarstvo znanosti i  obrazovanja objavilo je Poziv "Razvojne istraživačke potpore". Svrha Poziva je povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama. Posebni ciljevi Poziva: A.    Razvoj kapaciteta…
08:46:05 | 12.01.2023
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 29. prosinca 2022. godine šesti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje…
13:59:24 | 29.12.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj…
13:24:57 | 29.12.2022
Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije…
11:43:05 | 28.12.2022
KLASA: 023-04/22-01/08 URBROJ: 2198-1-95/01-22-2 Zadar,  20. prosinca 2022. godine Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  članka 13. i članka 20. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA…
15:42:37 | 23.12.2022
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“.Svrha poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije…
07:46:38 | 23.12.2022
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i Natječaj za provedbu Podmjere 4.2.…
07:36:30 | 23.12.2022
Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Potrebno…
14:53:33 | 15.12.2022