Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2198-1-95/01-20-5) od 11. veljače 2020. godine, a koji je stupio na snagu 18. ožujka 2020. godine, sukladno čl. 4. Pravilnika o radu Javne…
08:00:00 | 07.02.2024
JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLA (07.02.2024.) POPIS LITERATURE ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE ODSJEK R. br. radnog mjesta Literatura ODSJEK ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU, OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE 1 1.      Zakon o medijima (Narodne novine broj: 59/04,…
08:00:00 | 07.02.2024
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svrha ovog poziva je doprinos postizanju…
05:21:29 | 07.02.2024
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije objavio je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2024. godinu. Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe: turističke zajednice trgovačka društva obrti zadruge/udruge sportski…
14:52:04 | 05.02.2024
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini. Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje…
13:35:16 | 05.02.2024
Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.  Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34.…
13:32:29 | 05.02.2024
Objavljen je Prvi poziv Projekta SHORE za financiranje školskih projekata o obrazovanju o oceanima i vodama. Cilj je potaknuti učenike osnovnih i srednjih škola, učitelje i druge dionike iz školskog sustava i širu zajednicu potaknuti na zajedničko dizajniranje, razvijanje i…
13:24:13 | 05.02.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom…
13:11:25 | 05.02.2024
Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Prometna preventiva. Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se…
14:59:23 | 26.01.2024
Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta. Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa,…
14:56:56 | 26.01.2024
Središnji državni ured za demografiju i mlade 22. siječnja 2024. godine objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u…
09:08:49 | 25.01.2024
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini. Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat…
08:58:53 | 19.01.2024