12:29:07 | 14.07.2023

Plan razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027., Teritorijalna strategija razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027.

Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. godine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/2022) od 29. studenog 2022. Agencija ZADRA NOVA ovlaštena je za izradu Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027. u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. kao dodatka Planu razvoja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU), u sklopu programiranja financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027., izradilo je Integrirani teritorijalni program (dalje u tekstu: ITP). ITP se zasniva na teritorijalnom pristupu i usmjeren je na rješavanje specifičnih problema i izazova na lokalnoj i regionalnoj razini što predstavlja novinu u odnosu na financijsko razdoblje 2014. – 2020. u kojem nije postojao takav program.

U okviru ITP-a, Posebnog cilja 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana, predviđena je provedba operacija namijenjenih isključivo otocima. Operacije namijenjene otocima unutar ITP-a prioritizirane su na način da pokrivaju specifične potrebe otoka u području društvene, javne i poslovne infrastrukture, zaštite okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama, valorizacije kulturne baštine i usluga, poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Za razvoj pametnih i održivih otoka u ITP-u na nacionalnoj razini izdvojeno je ukupno 150 milijuna eura, a od toga je 25,6 milijuna eura bespovratnih sredstava koja će biti na raspolaganju za otoke Zadarske županije.

Kao jedan od glavnih preduvjeta za provedbu ITP-a za otoke, u skladu s člancima 28. i 29. Uredbe o zajedničkim odredbama (Common Provisions Regulation EU 2021/1060), izrađuju se teritorijalne strategije.

Županijska skupština Zadarske županije na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine izglasala je Odluku o donošenju Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., kao dodatku Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. (Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/23).


Odluka o davanju suglasnosti Radne skupine – Otočnog partnerstva na konačni prijedlog popisa mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga za prioritetno financiranje u okviru ITP-a, RSO 5.2. za područje Zadarske županije


Zapisnici

Zapisnik s IV. sjednice Radne skupine – Otočnog partnerstva

Zapisnik III. sjednice Radne skupine - Otočnog partnerstva

Zapisnik s II. Sjednice Radne skupine – Otočnog partnerstva

Zapisnik s I. sjednice Radne skupine – Otočnog partnerstva


Odluka o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Zadrske županije 2022. – 2027.

Odluka o uspostavi Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027.

Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za dopunu Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.

Poslovnik o radu Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije

Odluka o imenovanju članova Radne skupine – Otočnog partnerstva za izradu Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje)

Poslovnik o radu Odbora za vrednovanje

Prvo fazno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja

Drugo fazno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja

Završno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja

Suglasnost Radne skupine – Otočnog partnerstva na konačan prijedlog TS-a

Odluka o suglasnosti na konačni prijedlog teritorijalne strategije Zadarske županije

 Zaključak o davanju mišljenja na konačni prijedlog Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027.

 

Poslijednja izmjena dana 28.03.2024