Aktivnosti

O nama > Aktivnosti

ZADRA nova je uskladila svoje aktivnosti i opseg svoga djelovanja sukladno najnovijim standardima provedbe politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i potrebama svojih osnivača.  Aktivnosti se mogu sažeti kako slijedi:

1. Koordinacija regionalnog razvoja

Kao Regionalni koordinator ZADRA nova je zadužena za:

 • Koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (ŽRS);
 • Praćenje provedbe ŽRS-a;
 • Koordinaciju elektroničke baze projekata
 • Organizira i koordinira radom Partnerskog odbora Zadarske županije

2. Priprema i provedba EU projekata

ZADRA nova kontinuirano prati, obavještava potencijalne podnositelje o otvorenim natječajima (JLS, lokalne turističke zajednice, škole i ostale), priprema projekte od lokalnog i regionalnog značaja, te pomaže institucijama Zadarske županije da ojačaju svoje kapacitete za pripremu projekata. Također vrši i savjetovanje u provedbi projekata prema procedurama EU-a.

Ključne aktivnosti ZADRA nove u pogledu EU fondova su:

 • Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje te stvaranje partnerstva sa regijama iz EU
 • Priprema projekata za pretpristupne fondove EU (IPA) i EU programe zajednice
 • Provedba EU projekata
 • Tehnička potpora i savjetovanje u pripremi i provedbi EU projekata
 • Priprema strateških projekata za strukturne fondove

Projekte koje je ZADRA nova provela, provodi ili priprema za strukturne fondove možete vidjeti ovdje.

3. Strateško i razvojno planiranje

ZADRA nova ima središnju ulogu u pripremi strateških dokumenata županijske i lokalne razine. ZADRA nova provodi sljedeće aktivnosti vezane uz strateško planiranje:

 • Koordinira pripremom i izrađuje multisektorske i sektorske dokumenata županijske razine  (Županijska razvojna strategija, Glavni plan razvoja turizma županije, Program ruralnog razvoja, Program razvoja ribarstva, idr.)
 • Koordinira pripremom i izrađuje dokumente lokalne razine (Strategije razvoja gradova, općina, idr.)
 • Sudjeluje u izradi strateških dokumenata i razvojnih programa na regionalnom nivou

Strategije koje je ZADRA nova izradila ili trenutno izrađuje možete vidjeti ovdje.

4. Privlačenje ulaganja

ZADRA nova je „one-stop-service“ centar koji će investitorima pomoći da brže realiziraju svoje projekte u Zadarskoj županiji. One-stop-service centar je osnovan 2011. godine u okviru projekta ”Razvoj investicijskog okruženja”. Riječ je o proaktivnoj usluzi koju koordinira i predvodi regionalna razvojna agencija, smještenoj u prostorijama RRA, a čiji je cilj pomoći ulagaču da razvije svoje poslovanje uz što manje birokratskih prepreka, problema i kašnjenja, pri čemu je potrebna učinkovita suradnja između različitih organizacija.

Više o aktivnosti

5. Podrška razvoju malom i srednjem poduzetništvu

ZADRA nova od svoga nastanka pa do danas provodi cijeli niz aktivnosti s ciljem podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Zadarskoj županiji. Programi potpora poduzetnicima koje provodi ZADRA nova sastoje se od osnovnih potpora poduzetništvu kroz kreditne linije, jamstava i edukacije za poduzetnike, te specifično osmišljenihprograma za razvoj poduzetništva kao što su: e-poslovanje, potpora poduzetničkim inovacijama, razrada poslovnog plana ili unaprjeđenje marketinga poduzetnika.

ZADRA nova kontinuirano prilagođava svoje programe zahtjevima i potrebama poduzetništva i poduzetničkog okruženja. Podrška poduzetništvu provodi se kroz:

 • Kreditne i jamstvene programe
 • Program provjere inovativnog koncepta – PoC
 • Projekti edukacije
 • Projekt Mreža konzultanata
 • druge specifične potporne programe

Više o programima potpora možete saznati ovdje

6. Sustavno gospodarenje energijom u Zadarskoj županiji

S ciljem uspostave procesa kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom i ispunjavanja obveza propisanih ZUKE-om Zadarska županija i ZADRA nova provodit će slijedeće aktivnosti:

 • Provođenje svih obveza utvrđenih Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji,
 • Osnivanje stručnog tima (EE tim) koji će u ime Zadarske županije provoditi aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom,
 • Osiguranje potrebnih podataka za uspostavljanje Registra zgrada,
 • Sustavna i trajna briga o potrošnji energije te primjena načela poboljšanja energetske efikasnosti kod provođenja svojih projekata,
 • Pripremanje godišnjeg izvještaja o potrošnji energije u prethodnom periodu i dostavljanje istog nadležnoj instituciji,
 • Izrađivanje Trogodišnjeg programa energetske učinkovitosti Zadarske županije,
 • Izrađivanje Jednogodišnjeg akcijskog plana energetske učinkovitosti Zadarske županije,
 • Provođenje aktivnosti na realizaciji EU programa iz područja energetsko efikasne gradnje i obnovljivih izvora energije,
 • Promoviranje energetske efikasnosti svim građanima preko EEInfo centra,
 • Promoviranje obnovljivih izvora energije svim građanima preko Solarnog edukacijskog centra,
 • Pružanje tehničke podrške i pomoći u provođenju aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom malim gradovima i zainteresiranim općinama na svom području.

Više o programu

Vijesti

17 sij. '19

CODE ON MEETUP: Povratna informacija korisnika temelj za daljnji razvoj projekta

Održan je peti u nizu meet-up događanja koje ZADRA NOVA pod nazivom Code On organizira u sklopu projekta CODE. Kao i do sad, i ovaj meet-up okupio je zainteresirane za razvoj start-up projekata, a...

14 sij. '19

Poziv na radionicu ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.” u sklopu projekta...

09 sij. '19

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]