Aktivnosti

O nama > Aktivnosti

ZADRA nova je uskladila svoje aktivnosti i opseg svoga djelovanja sukladno najnovijim standardima provedbe politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i potrebama svojih osnivača.  Aktivnosti se mogu sažeti kako slijedi:

1. Koordinacija regionalnog razvoja

Kao Regionalni koordinator ZADRA nova je zadužena za:

 • Koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (ŽRS);
 • Praćenje provedbe ŽRS-a;
 • Koordinaciju elektroničke baze projekata
 • Organizira i koordinira radom Partnerskog odbora Zadarske županije

2. Priprema i provedba EU projekata

ZADRA nova kontinuirano prati, obavještava potencijalne podnositelje o otvorenim natječajima (JLS, lokalne turističke zajednice, škole i ostale), priprema projekte od lokalnog i regionalnog značaja, te pomaže institucijama Zadarske županije da ojačaju svoje kapacitete za pripremu projekata. Također vrši i savjetovanje u provedbi projekata prema procedurama EU-a.

Ključne aktivnosti ZADRA nove u pogledu EU fondova su:

 • Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje te stvaranje partnerstva sa regijama iz EU
 • Priprema projekata za pretpristupne fondove EU (IPA) i EU programe zajednice
 • Provedba EU projekata
 • Tehnička potpora i savjetovanje u pripremi i provedbi EU projekata
 • Priprema strateških projekata za strukturne fondove

Projekte koje je ZADRA nova provela, provodi ili priprema za strukturne fondove možete vidjeti ovdje.

3. Strateško i razvojno planiranje

ZADRA nova ima središnju ulogu u pripremi strateških dokumenata županijske i lokalne razine. ZADRA nova provodi sljedeće aktivnosti vezane uz strateško planiranje:

 • Koordinira pripremom i izrađuje multisektorske i sektorske dokumenata županijske razine  (Županijska razvojna strategija, Glavni plan razvoja turizma županije, Program ruralnog razvoja, Program razvoja ribarstva, idr.)
 • Koordinira pripremom i izrađuje dokumente lokalne razine (Strategije razvoja gradova, općina, idr.)
 • Sudjeluje u izradi strateških dokumenata i razvojnih programa na regionalnom nivou

Strategije koje je ZADRA nova izradila ili trenutno izrađuje možete vidjeti ovdje.

4. Privlačenje ulaganja

ZADRA nova je „one-stop-service“ centar koji će investitorima pomoći da brže realiziraju svoje projekte u Zadarskoj županiji. One-stop-service centar je osnovan 2011. godine u okviru projekta ”Razvoj investicijskog okruženja”. Riječ je o proaktivnoj usluzi koju koordinira i predvodi regionalna razvojna agencija, smještenoj u prostorijama RRA, a čiji je cilj pomoći ulagaču da razvije svoje poslovanje uz što manje birokratskih prepreka, problema i kašnjenja, pri čemu je potrebna učinkovita suradnja između različitih organizacija.

Više o aktivnosti

5. Podrška razvoju malom i srednjem poduzetništvu

ZADRA nova od svoga nastanka pa do danas provodi cijeli niz aktivnosti s ciljem podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Zadarskoj županiji. Programi potpora poduzetnicima koje provodi ZADRA nova sastoje se od osnovnih potpora poduzetništvu kroz kreditne linije, jamstava i edukacije za poduzetnike, te specifično osmišljenihprograma za razvoj poduzetništva kao što su: e-poslovanje, potpora poduzetničkim inovacijama, razrada poslovnog plana ili unaprjeđenje marketinga poduzetnika.

ZADRA nova kontinuirano prilagođava svoje programe zahtjevima i potrebama poduzetništva i poduzetničkog okruženja. Podrška poduzetništvu provodi se kroz:

 • Kreditne i jamstvene programe
 • Program provjere inovativnog koncepta – PoC
 • Projekti edukacije
 • Projekt Mreža konzultanata
 • druge specifične potporne programe

Više o programima potpora možete saznati ovdje

6. Sustavno gospodarenje energijom u Zadarskoj županiji

S ciljem uspostave procesa kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom i ispunjavanja obveza propisanih ZUKE-om Zadarska županija i ZADRA nova provodit će slijedeće aktivnosti:

 • Provođenje svih obveza utvrđenih Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji,
 • Osnivanje stručnog tima (EE tim) koji će u ime Zadarske županije provoditi aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom,
 • Osiguranje potrebnih podataka za uspostavljanje Registra zgrada,
 • Sustavna i trajna briga o potrošnji energije te primjena načela poboljšanja energetske efikasnosti kod provođenja svojih projekata,
 • Pripremanje godišnjeg izvještaja o potrošnji energije u prethodnom periodu i dostavljanje istog nadležnoj instituciji,
 • Izrađivanje Trogodišnjeg programa energetske učinkovitosti Zadarske županije,
 • Izrađivanje Jednogodišnjeg akcijskog plana energetske učinkovitosti Zadarske županije,
 • Provođenje aktivnosti na realizaciji EU programa iz područja energetsko efikasne gradnje i obnovljivih izvora energije,
 • Promoviranje energetske efikasnosti svim građanima preko EEInfo centra,
 • Promoviranje obnovljivih izvora energije svim građanima preko Solarnog edukacijskog centra,
 • Pružanje tehničke podrške i pomoći u provođenju aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom malim gradovima i zainteresiranim općinama na svom području.

Više o programu

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]