07:50:53 | 03.09.2021

Donesena treća Odluka o financiranju za projekt "Jačanje i udruživanje kapaciteta obiteljskih centara širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga"

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, dana 30. kolovoza 2021. godine donijelo je treću Odluku o financiranju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ za projekt „Jačanje i udruživaje kapaciteta obiteljskih centara širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga“, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 2.571.408,00 kn, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Zadar u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Gospić.  

Projektom će se unaprijediti kvaliteta izvaninstitucijskih socijalnih usluga u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, kroz jačanje kapaciteta Obiteljskih centara u sklopu Centra za socijalnu skrb Zadar i Gospić te podizanjem svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije. Omogućit će se kvalitetnija unutarnja organizacija u skladu sa specifičnostima CZSS Zadar i CZSS Gospić te potrebama ciljnih skupina, čime će se poboljšati kvaliteta postojećih izvaninstitucijskih usluga, što će stvoriti uvjete za daljnji proces deinstitucionalizacije. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, sudjelovala je u pripremi i prijavi projekta te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.