15:28:40 | 31.03.2021

Potpisan Sporazum o partnerstvu u sklopu projekta „Uključi se knjigom“

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održan je, 30. ožujka 2021. godine, prvi partnerski sastanak unutar projekta „Uključi se knjigom“. Ovom prilikom predstavnici Partnera potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Uključi se knjigom“ koji će se provoditi kroz naredne dvije godine.

Svrha sastanka bila je informiranje Partnera o postupcima daljnje provedbe projektnih aktivnosti unutar projekta. Predstavljeni su ciljevi, svrha i očekivani rezultati projekta te prava i obveze partnera.

Cilj projekta „Uključi se knjigom“ je osnaživanje osoba s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje edukacije/radionice te unaprjeđenje sustava knjižnice na kotačima za osobe s invaliditetom. Projektom će se nabaviti biblio kombi, a ostale projektne aktivnosti odnose se na radionice osnaživanja osoba s invaliditetom (sportske i kreativne), psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom, kazalište za slijepe i slabovidne, klubovi čitatelja za osobe s invaliditetom, škola znakovnog jezika i dr.

Uz prijavitelja, Gradsku knjižnicu Zadar, partneri na projektu su Grad Nin, Općina Poličnik, Općina Preko, Općina Galovac te Udruga HVIDR-a Zadar. Vrijednost projekta „Uključi se knjigom“ iznosi 2.703.360,00 kuna, a njegova provedba trajat će do 15. veljače 2023. godine. Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.