14:16:56 | 04.12.2020

Objavljeni nacrti ključnih elemenata dvaju Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“

Na e-Savjetovanja objavljena su dva nacrta ključnih elemenata dvaju poziva na dostavu projektnih prijedloga. Riječ je o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i  obrazovanja“ te  „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“.

Predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i  obrazovanja“ planira se objaviti u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji ima za cilj ojačati društvenu i gospodarsku koheziju.

Opći cilj Poziva je pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u  sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u primjeni STEM-a u obrazovanju, primjeni informatičke i komunikacijske tehnologije u obrazovanju (IKT), primjeni poduzetništva u obrazovanju i primjeni aktivnog građanstva u obrazovanju s ciljem povećanja perspektive vlastite zapošljivosti (stručnosti) učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika[3], a neizravno i dugoročno s ciljem povećanja zapošljivosti učenika.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Poziv su:

  • Visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole)
  • Udruge i zaklade

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000 EUR, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000 EUR.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a prijavitelj i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih ili trećih sredstava.

Više o Pozivu doznajte ovdje.

Predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“ planira se objaviti u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji ima za cilj ojačati društvenu i gospodarsku koheziju.

Opći cilj Poziva je pružiti podršku poboljšanju STEM[1] vještina za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike osnovnih škola te za učenike kroz:

  1. a) opremanje školskih učionica STEM opremom i razvoj STEM vještina
  2. b) uspostavu Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole.

Poseban naglasak Poziva biti će na uključivanje učenika iz ranjivih skupina u projekte (uključujući i darovitu djecu) kao i na financiranje slabije razvijenih područja u Republici Hrvatskoj.

Poziv je podijeljen na dvije komponente.

  1. a) Nabava STEM opreme za školske učionice,
  2. b) Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole

Detaljnije o Pozivu doznajte ovdje.

Poslijednja izmjena dana 04.12.2020