Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije danas je objavilo poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred…
08:28:54 | 07.04.2023
Objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje IPA Adrion. Poziv je otvoren od 4. travnja do 30. lipnja 2023. godine. Unutar poziva projektni se prijedlozi mogu prijaviti u okviru 3 programska prioriteta: Prioritet 1: Pametnija Jadransko-jonska…
09:13:11 | 06.04.2023
Programom za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu utvrđuje se postupak dodjele sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave Zadarske županije za provedbu programa/projekata uređenja i i opremanja dječjih igrališta na području Zdaraske županije.  Sredstva pomoći namijenjena…
08:29:12 | 06.04.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom…
08:18:07 | 06.04.2023
Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva. Predmeet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, provodi se kroz…
12:31:24 | 05.04.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija«, Predmet natječaja je potpora u obliku naknade za dodatne troškove i posljedično izgubljeni prihod do kojih je došlo radi poremećaja tržišta…
11:27:22 | 04.04.2023
Pozivom za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada predviđena su ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 354 milijuna kuna. Svrha poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Predmet poziva je povećati kapacitete RH…
11:44:26 | 03.04.2023
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije raspisuje Poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi  Zadarske  županije za 2023. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi,  Ostali neraspoređeni…
08:31:26 | 03.04.2023
Europska komisija objavila je poziv za iskaz interesa za regionalne inovacijske doline (eng. Regional Innovation Valleys) kako bi se ojačali europski inovacijski ekosustavi i bolje povezali dionici u inovacijama diljem Europe, posebno u regijama koje ostvaruju slabije rezultate u području…
10:24:58 | 30.03.2023
Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je u srijedu, 29. ožujka 2023., Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu, zaključno s 17. travnja 2023. godine. Sredstva za provedbu Programa…
09:32:03 | 30.03.2023
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju potporu od 1,5 milijuna kuna.  Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju…
09:14:44 | 30.03.2023
U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike. Program je namijenjen mikro, malim i…
09:10:35 | 30.03.2023