Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

U okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027., 27. studenoga 2023. godine otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF). Kroz poziv se želi pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u…
19:10:55 | 30.11.2023
Ministarstvo kulture i medija objavilo je na svojim stranicama Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Cilj poziva je financiranje programa visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture…
18:56:56 | 29.11.2023
Na stranicama Ministarstva kulture i medija objavljen je Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici…
19:37:03 | 23.11.2023
Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine objavilo je 16. studenog 2023. godine Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Poziv se provodi na temelju…
17:52:13 | 20.11.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe. Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za…
08:34:35 | 20.11.2023
Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23). Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona…
08:23:35 | 20.11.2023
Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljena je obavijest o otvaranju Poziva na dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratoriji 2024. Cilj Poziva je poticanje suradnje između audiovizualnog sektora i drugih CCS-ova kako bi se popratila njihova ekološka tranzicija i/ili poboljšala…
08:20:06 | 20.11.2023
Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja. Objavljenim Javnim pozivom potiče se proizvodnja sadnog materijala potrebnog za…
08:16:42 | 20.11.2023
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Cilj poziva je je nastavak pružanja potpore jedinicama lokalne…
09:54:27 | 13.11.2023
Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je  8. studenog 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.  Cilj poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u…
09:52:52 | 13.11.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni Poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu. Svrha Javnog Poziva je informiranje, promocija, razmjena znanja, inovacija i dostignuća, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Predmet…
08:30:46 | 10.11.2023
Agencija za mobilnost i programe EU poziva gradove da se uključe u projekt Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level. Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu…
15:13:20 | 07.11.2023