Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Otvoren je novi  6. Poziv iz programa European City Facility (EUFC) za ulaganja u održivu energiju. European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati općine i lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim…
08:54:27 | 19.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2024. godinu.  Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ dodjeljuje se otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i…
14:41:07 | 17.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove,…
13:55:41 | 17.01.2024
Europska komisija najavljuje četvrtu godinu zaredom podrške za produkciju dnevnih i pouzdanih sadržaja o trenutnim događanjima diljem Europe. Ova prilika je namijenjena mladim Europljanima, stvarajući prostor za izražavanje i razmjenu ideja. Europski javni prostor: nova medijska ponuda za mlade Europljane…
13:51:44 | 17.01.2024
Zadarska županija je 16. siječnja 2024. godine objavila dva Javna poziva za prijavu programa i projekata udruga: Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu na…
13:43:16 | 17.01.2024
Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2024. godini Svrha i ciljevi Javnog poziva su: poticanje prevođenja vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela…
09:32:31 | 16.01.2024
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini. Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga…
08:50:47 | 16.01.2024
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Znanstveni centri izvrsnosti“  Pozivom se nastoji pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata Znanstvenih centara izvrsnosti uz fokus na razvoj novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu,…
15:11:25 | 15.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. objavilo poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“. Predmet ovog Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih…
15:01:50 | 15.01.2024
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj – faza 2“  planiran kao izravna dodjela Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svrha ovog Poziva je uspostava pet veteranskih centara kako bi se adresirale potrebe…
14:59:00 | 15.01.2024
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 15. siječnja 2024. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“. Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u…
14:55:37 | 15.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“. Javni poziv obuhvaća promotivne aktivnosti koje su realizirane u 2023. godini, a odnose se…
06:02:10 | 04.01.2024