Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano…
09:13:08 | 21.06.2022
Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz…
08:01:30 | 17.06.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva…
11:02:54 | 15.06.2022
Objavljen je novi Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“, pri čemu ukupna vrijednost raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10 milijuna kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o…
13:05:26 | 13.06.2022
Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa…
15:00:57 | 10.06.2022
Zadarska županija želi pridonijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području, pa je objavila Javni poziv za sufinanciranje izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2022. godinu.…
09:23:35 | 02.06.2022
Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svome području te je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu. Zgrade su odgovorne za…
09:18:16 | 02.06.2022
U tijeku je novo izdanje Fonda za MSP-ove kojeg na inicijativu Europske komisije i u 2022. g. provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajedno sa nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica. Fond za mala i srednja poduzeća (SME Fund)…
11:05:37 | 12.05.2022
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i…
08:13:34 | 12.05.2022
Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu iskoristiti isključivo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji povode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkog…
14:00:35 | 06.05.2022
Javnim pozivom za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STCW konvencije, želi se utjecati na ostvarivanje ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine, kroz promociju, jačanje…
09:56:25 | 04.05.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja…
09:51:53 | 04.05.2022