Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Rejting kojim se već petnaestu godinu zaredom (ranije kao Indeks DOP-a) mjeri razina održivosti poduzeća u Hrvatskoj nadograđen je i moderniziran te postaje Hrvatski indeks održivosti – HRIO. Riječ je o metodologiji koja omogućuje sveobuhvatan uvid u održivost poslovnih praksi, prema kojemu je…
10:23:31 | 14.06.2023
Predmet Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva na otocima za koje su osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024.…
07:53:10 | 14.06.2023
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje…
07:38:46 | 14.06.2023
Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe (ECML) poziva stručnjake svih razina jezičnog obrazovanja na sudjelovanje u pozivu za dostavu projektnih prijedloga u ECML programu aktivnosti od 2024. do 2027. godine.Poziv, koji je otvoren do 31. kolovoza 2023., nudi priliku…
09:06:47 | 06.06.2023
Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povćanje konkurentnosti mikro poduzetnicima poziva mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za povćanje konkurentnosti u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2023. godinu na poziciji…
08:53:13 | 06.06.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje N A T J E Č A J za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. Predmet Natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u…
14:15:04 | 02.06.2023
Objavljen je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.   Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje…
13:02:04 | 02.06.2023
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu.Prijave se zaprimaju isključivo od 1. lipnja do 6. srpnja 2023. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo…
09:12:32 | 02.06.2023
U listopadu ove godine fDi Intelligence od Financial Timesa objavit će 10. izdanje svojeg poretka “Global Free Zones of the Year”, u kojem će prepoznati najperspektivnije slobodne zone (što po njima obuhvaća i poslovne zone) širom svijeta. Ukoliko želite nominirati svoju poslovnu…
08:05:03 | 02.06.2023
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. danas poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti…
12:46:25 | 01.06.2023
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj. Poziv je objavljen za pružanje sljedećih usluga:  stručna procjena za djecu s teškoćama u razvoju…
11:42:40 | 01.06.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio „Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)“ Svrha Poziva doprinos smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se…
08:27:47 | 01.06.2023