Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.  Planom potreba…
13:02:01 | 31.01.2023
„Priče o europskoj baštini“ (European Heritage Days Stories) inicijativa je Europske komisije i Vijeća Europe, koja potiče inovativne projekte u lokalnim zajednicama diljem Europe. Poziv je to na dijeljenje zanimljivih priča o europskoj kulturnoj baštini koje će se objaviti kao…
08:20:42 | 31.01.2023
Projekt pod nazivom „Mobility Scheme” program je razmjene namijenjen malim i srednjim poduzećima i poduzetničkim potpornim institucijama u EU-u i zemljama Istočnog partnerstva. Mala i srednja poduzeća iz EU-a imaju priliku ugostiti zaposlenika ili upravitelja tvrtke iz neke od zemalja Istočnog…
11:02:36 | 30.01.2023
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini. Jedinice lokalne samouprave predlagači su projekata i nositelji svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji predmetnih…
09:51:54 | 30.01.2023
Svrha ovog Poziva je stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača kroz usvajanje poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti. Posebni ciljevi Poziva: A.    Razvoj kapaciteta mladih istraživača; B.     Povećanje iskustva mladih istraživača u poslovnom sektoru; i C.    Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća. Poziv…
08:41:45 | 30.01.2023
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja I. kvartala 2023. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni…
15:39:06 | 27.01.2023
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu provedbe promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod". Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se za sufinanciranje promotivnih aktivnosti Programa HOP koje su se provele…
15:33:05 | 27.01.2023
Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava aktivnosti udruga koje se odnose na nastavnu skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata i promicanje borbe protiv fašizma, kao i drugih oblika totalitarizma. Svrha i cilj Poziva je nastavna skrb o sudionicima i…
07:50:41 | 27.01.2023
Predmet ovog Javnog pozivaje financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: cesta) na području Primorske Hrvatske. Prema ovom Javnom pozivu Primorska Hrvatska obuhvaća Istarsku županiju, dio Primorsko - goranske županije (općine MošćeničkaDtaga, Lovran, Matulji, Klana,…
15:17:02 | 23.01.2023
Svrha Poziva je poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća. Posebni ciljevi Poziva: A.    Povećanje kapaciteta mladih istraživača za rad u poslovnom sektoru; B.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja; C.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za…
13:02:28 | 23.01.2023
Predmet poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti pishološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.…
12:45:52 | 20.01.2023
Svrha ovog poziva Investicija „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ ima za cilj osiguranje znanja i vještina, odnosno kompetencija za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine. Provedbom ove investicije, usluge…
10:30:58 | 19.01.2023