Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju bespovratnu potporu od 200.000 eura. EUROSTARS je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s…
08:33:58 | 21.07.2023
Svrha poziva je osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima. Prihvatljive aktivnosti su: izrada prostornih planova : urbanistički planovi uređenja (UPU)  projektno-tehnička dokumentacija : idejni…
08:02:25 | 19.07.2023
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike planira 21. kolovoza 2023. godine objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, sufinanciran iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. godine, Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Cilj Poziva je povećanje…
08:36:48 | 17.07.2023
Novi potprogram ovog LIFE programskog ciklusa, Prijelaz na čistu energiju, nadovezuje se na uspjehe programa Inteligentna energija – Europa (2003.-2013.) i Horizon 2020 Energetska učinkovitost (2014.-2020.) nastavljajući s izradom EU politika u polju održive energije, ponajprije Europskog zelenog plana, Energetske Unije…
07:19:40 | 13.07.2023
Studijski program #EUinMyRegion Media Trips omogućuje novinarima i stvarateljima sadržaja koji rade u regiji EU-a da se bolje upoznaju s kohezijskim i drugim politikama EU-a. Program uključuje osposobljavanje putem interneta i studijski posjet Bruxellesu. Sudionici će saznati više o institucijama EU-a,…
10:33:15 | 10.07.2023
Predmet Natječaja Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja Prihvatljivi korisnici Korisnici su obrti…
07:57:43 | 10.07.2023
Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.  Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene.…
14:11:39 | 07.07.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini nastavlja pružati pomoć razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski…
08:25:51 | 06.07.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija (dalje u tekstu: Poziv). Prijavom na predmetni Poziv i dostavom konačnog prijedloga teritorijalne strategije…
07:36:20 | 03.07.2023
Ako ste upoznati s temama Europske unije i vješti ste u komunikaciji – Europska komisija ima uzbudljivu priliku za vas! U svrhu pojačavanja aktivnosti informiranja i aktivnog uključivanja građana u teme koje se odnose na Europsku uniju i njezine politike,…
09:43:43 | 29.06.2023
Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude na natječaj imaju organizacije civilnog društva (Udruga), registrirane prema Zakonu o udrugama. Predmet javnog natječaja je: AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA: sprječavanje nastanka otpada i ponovne uporabe, organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja, organizacija ekoloških akcija čišćenja…
09:38:18 | 29.06.2023
Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova. Predmet Poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim…
09:30:22 | 29.06.2023