Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Dana 29. ožujka 2024. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom (za troškove nastale u 2023. godini). Ministarstvo nastavlja s…
09:28:40 | 09.04.2024
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Javni poziv je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu neposrednog sufinanciranja radova,…
09:22:23 | 09.04.2024
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. ožujka 2024. godine prvi natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske…
08:54:53 | 02.04.2024
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Cilj Poziva…
08:52:22 | 02.04.2024
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. ožujka 2024. Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Predmet Natječaja je dodjela potpore…
10:52:05 | 29.03.2024
Program Interreg Europe poziva nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, institucije javnopravnih tijela te privatne neprofitne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027. Cilj trećeg…
14:18:33 | 21.03.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini nastavlja pružati pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno…
13:21:17 | 21.03.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027. Sredstva Programa…
13:16:30 | 21.03.2024
Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je 15. ožujka 2024. godine Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini.  Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 15. svibnja 2024. godine. Prijave se podnose putem Nacionalnog informacijskog sustava u…
11:21:04 | 19.03.2024
Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je 15. ožujka 2024. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike…
11:17:59 | 19.03.2024
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja danas je objavilo natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024“ (European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2024). EEPA je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju…
11:09:21 | 19.03.2024
Europska urbana inicijativa objavila je poziv za recenzije stručnjaka („call for peer reviews“) koji je zamišljen kao podrška EU gradovima kod izrade i provedbe njihovih strategija održivog urbanog razvoja kroz usporedne analize i uzajamno učenje („peer learning“).  Gradovi se mogu…
09:36:54 | 18.03.2024