Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo turizma i sporta u 2023. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i…
08:42:58 | 14.03.2023
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini, prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih…
12:38:17 | 13.03.2023
U tijeku je podnošenje zahtjeva za Mjeru 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici potpore…
10:47:14 | 13.03.2023
Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Mareta. Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos…
07:52:52 | 13.03.2023
Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana je do kraja I. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto viša od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva…
07:45:08 | 13.03.2023
Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Planom potreba…
14:41:16 | 07.03.2023
Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja…
11:44:15 | 07.03.2023
Od ponedjeljka, 6. ožujka 2023. godine do 15. svibnja 2023. godine u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju može se podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu. Svoj…
11:40:35 | 07.03.2023
Izložba,,Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!" se organizira u svrhu provedbe Aktivnosti 1. Mjere 4. ,,Podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane" iz Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske…
13:40:48 | 06.03.2023
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini. Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. u ukupnom iznosu…
09:17:40 | 03.03.2023
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili…
08:49:44 | 02.03.2023
Ministarstvo kulture i medija, kao tijelo državne uprave nadležno za provedbu investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, u okviru inicijative C6. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu…
08:04:22 | 02.03.2023