Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je…
09:34:51 | 28.01.2022
Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika. Ovaj poziv namijenjen je poslovnim subjektima, koji Žele sudjelovati u važnim strateškim projektima…
09:03:14 | 28.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.Program je koncipiran kao odgovor…
07:55:17 | 26.01.2022
Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 1.: 1.1.1. Izrada studija (ekoloških, znanstvenih), analiza i istraživanja podmorja te ostale aktivnosti vezane uz utjecaj ribarstva i marikulture na morski okoliš, kontrolu i očuvanje podmorja i maritimne baštine (analiza i istraživanja podmorja, mjerenje temperature mora i…
13:10:39 | 25.01.2022
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2022. godini namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja. Rok za…
14:20:45 | 21.01.2022
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2022. godini. Rok za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra iz sredstava Državnog proračuna Republike…
14:11:59 | 21.01.2022
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu PRIMA inicijative.Prihvatljive teme za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Section 1 ovogodišnjeg PRIMA poziva su sljedeće:1. Sustainable and integrated management of natural and…
14:03:51 | 21.01.2022
Lokalna akcijska grupa LAURA objavljuje, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ referentna oznaka: 5874100. Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je dana 17.01.2022. godine Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih…
11:39:14 | 21.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022. Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi…
08:53:39 | 21.01.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose…
14:44:07 | 18.01.2022
Objavljen je Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u svrhu smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150 milijuna kuna, a…
14:06:29 | 18.01.2022
Komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za izradu kurikuluma i nastavnih materijala za kolegij o Europskoj uniji i kohezijskoj politici EU-a za buduće novinare. Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Ovaj poziv odlična je prilika za poticanje akademske rasprave…
07:49:50 | 18.01.2022