Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas, 29. ožujka 2023. godine, objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda za intervencijsku godinu 2023. Rok za podnošenje prijava je…
09:45:46 | 29.03.2023
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2023. godini, koji je otvoren od…
13:03:28 | 28.03.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je danas javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ukupne vrijednosti 50 milijuna eura. Za korištenje sredstava mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne…
10:35:27 | 27.03.2023
Zajedno sa svojih gotovo 300 članova  - gradova iz cijeloga svijeta, Mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)  želi ostvariti snagu kulture i kreativnosti u izgradnji gradova koji su otporni, održivi i sposobni za budućnost. Također podržava države…
10:04:26 | 27.03.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Interreg Europe, poziva na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme…
12:54:47 | 24.03.2023
Na službenim web stranicama programa Interreg CENTRAL EUROPE otvoren je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga. Cilj Interreg CENTRAL EUROPE programa je okupiti  zajedno regije i građane preko granica kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja za građene. U okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga…
12:50:04 | 24.03.2023
LAG „Mentorides“  objavljuje 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“, a koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja . Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 100.000,00 EUR. Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti…
08:29:41 | 24.03.2023
Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima…
08:22:25 | 24.03.2023
Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta (RD) što uključuje građenje i opremanje novih RD ili nabavu mobilnih RD, naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave (JLS) gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na…
13:06:02 | 22.03.2023
Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ planirana je do kraja II. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO, reforme C6.1. R5 NPOO-a osigurana…
10:52:47 | 22.03.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Središnja Europa, poziva vas na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa programskih pravilima te pravovremene…
07:37:02 | 22.03.2023
Europska komisija je objavila proljetni poziv inicijative DiscoverEU u okviru kojeg će 35.000 mladih dobiti besplatnu željezničku propusnicu za istraživanje Europe. Prijave su započele 15. ožujka u 12:00 sati i završavaju 29. ožujka u 12:00 sati. Kako bi osvojili propusnice, mladi…
10:45:44 | 21.03.2023