08:00:00 | 07.02.2024

PRAVNI IZVORI: Popis literature za pripremu za testiranje - Javni natječaj za popunu radnih mjesta zbog povećanja opsega posla (07.02.2024.)

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLA (07.02.2024.)

POPIS LITERATURE ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

ODSJEK

R. br. radnog mjesta

Literatura

ODSJEK ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU, OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE

1

1.      Zakon o medijima (Narodne novine broj: 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)

2.      Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15 i 69/22)

3.      Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 147/14, 123/17 i 118/18)

4.      Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (Narodne novine broj: 96/22)

5.      Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (Narodne novine broj: 96/22)

6.      Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA : https://www.zadra.hr/hr/dokumenti

ODSJEK ZA PRIPREMU PROGRAMA I PROJEKATA

2

1.      Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 147/14, 123/17 i 118/18)

2.      Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (Narodne novine broj: 96/22)

3.      Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (Narodne novine broj: 96/22)

4.      Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA : https://www.zadra.hr/hr/dokumenti

Poslijednja izmjena dana 07.02.2024