17:52:13 | 20.11.2023

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine objavilo je 16. studenog 2023. godine Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Poziv se provodi na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini 

Cilj Javnog poziva je doprinjeti ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.  

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice.  

Prihvatljivi projekti u sklopu ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 27. studenog 2023. godine. 

Detalji Javnog poziva dostupni su na poveznici