08:34:35 | 20.11.2023

Objavljen Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.

Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdana ovlaštenje kako slijedi:

Popis vrsta EE otpada i vrsta proizvoda prema kategorijama električne i elektroničke opreme:

  1. Ravne fluoroscentne žarulje i kompaktne fluoroscentne žarulje, fluoroscentne žarulje;
  2. Žarulje s izbijanjem, uključujući i visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama;
  3. Niskotlačne natrijeve žarulje;
  4. Fotonaponske ploče.

Detalji su dostupni na poveznici