08:30:46 | 10.11.2023

Objavljen Javni Poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni Poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.

Svrha Javnog Poziva je informiranje, promocija, razmjena znanja, inovacija i dostignuća, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Predmet ovog Javnog Poziva su potpore namijenjene organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske

 

Prihvatljivi korisnici potpore su organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

  1. ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta
  2. ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi
  3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82.30, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni Poziv počinje danom objave a završava 20. studenoga 2023. u 10 sati.

Detalji poziva dostupni su na Poveznici

Poslijednja izmjena dana 20.11.2023