08:23:35 | 20.11.2023

Objavljen Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23).

Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Podnošenje prijava na Poziv započinje objavom Poziva, 15. studenog 2023. godine u 9 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Detalji poziva dostupni su na poveznici