09:52:52 | 13.11.2023

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je  8. studenog 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. 

Cilj poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 4.061.318,00 EUR 

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 8. prosinca 2023. godine. 

Više informacija o Pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici