13:34:58 | 22.01.2021

Javni natječaj za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu

Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na područje rada socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnog rada te aktivnosti zaštite digniteta Domovinskog rata i potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu.

 Prijave projekata/programa podnose se za sljedeća područja, odnosno ciljane skupine korisnika programa, kako slijedi:

 1. Djelatnosti socijalne skrbi  u čije područje spadaju slijedeće ciljane skupine:
  • djecu i mladež, a osobito one s rizičnim ponašanjem
  • obitelji a osobito one u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • osobe s invaliditetom
  • kronično bolesne osobe
  • osobe starije životne dobi
  • žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja
  • beskućnike i druge marginalne skupine građana
 2. Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
  • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
  • prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja
  • prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima
  • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta
 3. Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata:
  • očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
  • pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji
  • afirmacija i zaštita stečevina i vrijednosti iz svjetskog rata
  • pomoć stradalnicima i žrtvama komunističkog režima
 4. Volonterstvo:
  • programi koji potiču razne oblike društvenog aktivizma, a napose koji doprinose promociji i prakticiranju volonterstva u lokalnoj zajednici.
 5. Zaštita životinja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne organizacije te ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište na području grada Zadra, registrirane su za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno odredbama dokumentacija za provedbu Javnog natječaja.

Više o Natječaju pročitajte ovdje

 

Poslijednja izmjena dana 22.01.2021