08:25:41 | 18.02.2020

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Prihvatljive aktivnosti:

Sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina

Iznos sufinanciranja Ministarstva :

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najmanje 100.000,00 kuna a najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata.  

Ukupna sredstva Programa raspoređuju se na ulaganja iz područja:

- unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna,

- razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna.  

Omjer sufinanciranja:

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i kreće se u rasponu od 50% do 90%.

Broj prijavljenih zahtjeva po podnositelju:

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

 Ako podnositelj zahtjeva podnese više od dva zahtjeva, u daljnju proceduru uputit će se prva dva zahtjeva prema redoslijedu otvaranja.

Odabir projekata:

Listu prijedloga za odabir čine najbolje bodovani projektni prijedlozi po pojedinim županijama. Broj projektnih prijedloga i iznos sufinanciranja utvrđuju se ovisno o raspoloživim sredstvima Programa i u skladu s dodijeljenim sredstvima po županijama. Ministar donosi Odluku o odabiru projekata i potvrđuje iznos sufinanciranja za svaki odabrani projekt.

Poziv je otvoren do 03. ožujka 2020.

Detaljno pojašnjenje Poziva uz cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva na poveznici