13:09:59 | 29.06.2023

Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Grad Zadar, u suradnji s Udrugom Pokret otoka, Tajništvom za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji i lokalnim stanovništvom izradili su Agendu za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra.

Agenda za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra strateški je dokument koji će doprinijeti tranziciji na čiste oblike energije i provedbi učinkovitih i potrebnih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s Europskim zelenim planom, putokazom za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine. Ovim dokumentom strateškog planiranja potvrđuje se opredjeljenje Grada Zadra za borbu protiv klimatskih promjena i čini daljnji iskorak u zaštiti okoliša i osiguravanju održivosti te energetske samodostatnosti jednog od naših najvažnijih resursa – otoka. Agendom za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra obuhvaćeno je svih sedam naseljenih i jedan povremeno naseljeni otok koji administrativno pripadaju Gradu Zadru (otoci Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba i Škarda). Dokument je izrađen primjenom jedinstvene metodologije za sve otoke uključene u inicijativu Čiste energije za EU otoke, a u proces izrade ovog dokumenta uključeni su predstavnici otočnog stanovništva sedam naseljenih otoka te predstavnici javnopravnih tijela, znanstvene zajednice, gospodarskog sektora i civilnog društva kroz provedbu osam dioničkih radionica, prikupljanje podataka za izradu analitičkih podloga te provedbu Ankete o potrošnji energije na otocima.

Rezultat zajedničkog rada obuhvaćen je sadržajem dokumenta kroz Poglavlje o otočnoj dinamici koje pruža sliku trenutnog stanja otočnog područja te Poglavlje Smjer energetske tranzicije koje definira željenu viziju budućnosti otoka te cjelovitu intervencijsku logiku s glavnim tranzicijskim smjerovima, stupovima i povezanim ciljevima i strategijama koji u sprezi konačno trebaju izgraditi budućnost otoka Grada Zadra prema definiranoj viziji kao povezanih, energetski samodostatnih dekarboniziranih otoka s ekološki i energetski osviještenim stanovništvom koje upravlja otočnim resursima na održiv način.

Agenda za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra

Poslijednja izmjena dana 29.06.2023