SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Projekt SMILE bio je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.

 

Naziv: SMILE - FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Partner/i: U provedbu projekta bilo je uključeno 12 partnera iz sedam zemalja – tri partnera iz Italije, po dva iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA), te po jedan iz Grčke, Srbije i Albanije.

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner

Ukupna vrijednost projekta: 1.290.415,45 EUR

Intenzitet potpore85%

Program Europske teritorijalne suradnje: INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Cilj: Cilj projekta bio je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja.

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2020.

Poveznica: Projekt SMILE

smile